ป้ายกำกับ: การเข้าถึงทรัพยากรออนไลน์

ในยุคดิจิทัล ห้องสมุดได้พัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้เข้าถึงทรัพยากรและบริการต่างๆ ทางออนไลน์ เว็บไซต์เหล่านี้มักจะมีแคตตาล็อกของทรัพยากรทางกายภาพและดิจิทัลขอ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!