คลังเก็บป้ายกำกับ: การเข้าถึงบทความ

ฐานข้อมูล ACI

ฐานข้อมูล ACI คืออะไร

ดัชนีการอ้างอิงอาเซียน (ACI) เป็นฐานข้อมูลของวารสารวิชาการจากภูมิภาคสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ฐานข้อมูลนี้ดูแลโดยสำนักเลขาธิการอาเซียนโดยความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน ACI มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการมองเห็นและผลกระทบของวารสารวิชาการจากภูมิภาคอาเซียน และส่งเสริมการสื่อสารทางวิชาการภายในภูมิภาค

ฐานข้อมูล ACI ประกอบด้วยวารสารหลากหลายจากสาขาวิชาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และอื่นๆ วารสารที่รวมอยู่ในฐานข้อมูล ACI จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานบางประการ เช่น การมีกองบรรณาธิการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม การใช้กระบวนการตรวจสอบโดยเพื่อนที่เข้มงวด และรักษาบันทึกที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ฐานข้อมูล ACI ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวารสารแต่ละฉบับ รวมถึงคณะบรรณาธิการ กระบวนการตรวจสอบโดยเพื่อน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังให้การเข้าถึงบทความฉบับเต็มจากวารสารที่เข้าร่วม ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาและเรียกดูได้

ฐานข้อมูล ACI ยังมุ่งสนับสนุนนักวิจัยและผู้เขียนในอาเซียนด้วยการจัดหาเครื่องมือและทรัพยากรที่สามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพงานวิจัยและงานเขียนของพวกเขา ซึ่งรวมถึงการให้แนวทางและแม่แบบสำหรับผู้เขียน เช่นเดียวกับการนำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมเกี่ยวกับแง่มุมต่าง ๆ ของการเผยแพร่ทางวิชาการ

โดยสรุป ASEAN Citation Index (ACI) เป็นฐานข้อมูลวารสารวิชาการจากสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการมองเห็นและผลกระทบของวารสารทางวิชาการจากภูมิภาคอาเซียน และเพื่อส่งเสริมการสื่อสารทางวิชาการภายในภูมิภาค วารสารที่รวมอยู่ในฐานข้อมูล ACI จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด ฐานข้อมูล ACI ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวารสารแต่ละฉบับและการเข้าถึงบทความฉบับเต็มจากวารสารที่เข้าร่วม นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนนักวิจัยและผู้เขียนในอาเซียนด้วยการจัดหาเครื่องมือและทรัพยากรที่สามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพงานวิจัยและงานเขียนของพวกเขา

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ประโยชน์ของการใช้บริการจัดการวารสาร ThaiJo 

ประโยชน์ของการขอใช้บริการระบบจัดการวารสารของ ThaiJo 

มีประโยชน์หลายประการในการขอใช้ระบบการจัดการวารสาร ThaiJo สำหรับวารสารของคุณ ได้แก่:

  1. เพิ่มการมองเห็น: ระบบ ThaiJo ได้รับการยอมรับและนับถืออย่างกว้างขวางในชุมชนวิชาการในประเทศไทย และการรวมอยู่ในระบบสามารถช่วยเพิ่มการมองเห็นและผลกระทบของวารสารของคุณ
  2. มาตรฐานที่ได้รับการปรับปรุง: ระบบ ThaiJo มีหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่เข้มงวดซึ่งวารสารต้องเป็นไปตามจึงจะรวมได้ เมื่อใช้ระบบ ThaiJo วารสารของคุณจะเป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้ ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพและความน่าเชื่อถือของวารสารของคุณ
  3. การเข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากร: ระบบ ThaiJo มีเครื่องมือและทรัพยากรมากมายที่สามารถช่วยปรับปรุงการจัดการและคุณภาพของวารสารของคุณ เช่น แนวทางและแม่แบบสำหรับผู้เขียน เวิร์กช็อปและการฝึกอบรมเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ ของการเผยแพร่ทางวิชาการ
  4. เพิ่มผู้อ่านและผู้แต่ง: เมื่อรวมอยู่ในระบบ ThaiJo วารสารของคุณจะถูกค้นพบได้ง่ายขึ้นโดยผู้อ่านและผู้แต่งที่มีศักยภาพ ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มผู้อ่านและผู้ประพันธ์วารสารของคุณ
  5. เพิ่มการส่ง: เมื่อรวมอยู่ในระบบ ThaiJo วารสารของคุณจะถูกค้นพบได้ง่ายขึ้นโดยผู้เขียนที่มีศักยภาพ ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มจำนวนการส่งไปยังวารสารของคุณ
  6. เพิ่มการเข้าถึงบทความ: ระบบ ThaiJo ให้การเข้าถึงบทความฉบับเต็มจากวารสารที่เข้าร่วม ซึ่งสามารถเพิ่มการเข้าถึงวารสารของคุณแก่ผู้อ่าน
  7. ชื่อเสียงที่ดีขึ้น: การรวมอยู่ในระบบ ThaiJo สามารถช่วยปรับปรุงชื่อเสียงของวารสารของคุณในชุมชนวิชาการในประเทศไทย

โดยสรุป การขอใช้ระบบการจัดการวารสาร ThaiJo สำหรับวารสารของคุณสามารถเพิ่มการมองเห็นและผลกระทบ ช่วยปรับปรุงมาตรฐาน ให้การเข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากร เพิ่มผู้อ่านและผู้แต่ง เพิ่มการส่ง เพิ่มการเข้าถึงบทความ และปรับปรุง ชื่อเสียงของวารสารในแวดวงวิชาการในประเทศไทย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)