คลังเก็บป้ายกำกับ: การเข้าถึงแหล่งข้อมูลการวิจัย

สิ่งที่ต้องมีก่อนเริ่มทำวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อควรพิจารณาก่อนเริ่มทำวิจัยในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนี้

1. ข้อเสนอการวิจัยที่ชัดเจน: ข้อเสนอการวิจัยคือเอกสารที่แสดงรายละเอียดของงานวิจัยที่คุณเสนอ รวมถึงคำถามหรือหัวข้อการวิจัย การออกแบบการวิจัย และวิธีการ สิ่งสำคัญคือต้องมีข้อเสนอที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่จะเริ่มการวิจัยของคุณ

2. การอนุมัติจากมหาวิทยาลัย: ก่อนเริ่มการวิจัย คุณอาจต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปจะทำผ่านกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่างานวิจัยของคุณมีจริยธรรมและเป็นไปตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

3. หัวหน้างานหรือพี่เลี้ยง: การมีหัวหน้างานหรือพี่เลี้ยงคอยแนะนำคุณตลอดกระบวนการวิจัยและให้การสนับสนุนและคำแนะนำจะเป็นประโยชน์

4. แผนการวิจัย: การมีแผนการวิจัยโดยละเอียดจะช่วยให้คุณมีระเบียบและมีสมาธิในขณะที่คุณทำการวิจัย ซึ่งอาจรวมถึงไทม์ไลน์ งบประมาณ และรายการงาน

5. การเข้าถึงแหล่งข้อมูลการวิจัย: คุณจะต้องเข้าถึงแหล่งข้อมูลการวิจัย เช่น สื่อห้องสมุด ฐานข้อมูลออนไลน์ และอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์พิเศษใดๆ เพื่อดำเนินการวิจัยของคุณ

6. เงินทุน: ขึ้นอยู่กับโครงการวิจัยของคุณ คุณอาจต้องการเงินทุนเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเดินทาง อุปกรณ์ และผู้ช่วยวิจัย

7. ผู้ช่วยวิจัย: หากคุณกำลังดำเนินโครงการวิจัยขนาดใหญ่หรือซับซ้อน คุณอาจต้องจ้างผู้ช่วยวิจัยเพื่อช่วยงานต่างๆ เช่น การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

8. ผู้ทำงานร่วมกัน: หากคุณกำลังทำงานร่วมกับนักวิจัยคนอื่นๆ ในโครงการของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจน และมีแผนสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน

9. แผนสำหรับการจัดการข้อมูล: สิ่งสำคัญคือต้องมีแผนสำหรับจัดการและจัดระเบียบข้อมูลของคุณ รวมถึงการสร้างการสำรองข้อมูลและการสร้างโปรโตคอลสำหรับการแบ่งปันและการเข้าถึงข้อมูล

10. แผนการรายงานและเผยแพร่งานวิจัยของคุณ: สิ่งสำคัญคือต้องมีแผนสำหรับการแบ่งปันผลการวิจัยของคุณกับผู้อื่น เช่น ผ่านการนำเสนอในการประชุม บทความในวารสาร หรือการพูดคุยในที่สาธารณะ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)