ป้ายกำกับ: การเจรจาต่อรอง

ทฤษฎีการจัดการความขัดแย้งเป็นสาขาหนึ่งของการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่บุคคลและกลุ่มแก้ไขความขัดแย้งและจัดการความขัดแย้งในองค์กร ความขัดแย้งหมายถึ

ทฤษฎีความขัดแย้งเป็นมุมมองทางสังคมวิทยาที่มุ่งเน้นไปที่วิธีการที่โครงสร้าง และสถาบันทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจมีส่วนทำให้เกิดความขัดแย้งและความไม่เ

ความฉลาดทางอารมณ์คือความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ของตนเองและอารมณ์ของผู้อื่น และใช้การรับรู้นี้ในการจัดการพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของตนเองได้อย่

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!