ป้ายกำกับ: การเชื่อมโยง

การเชื่อมโยงกันและความสอดคล้องกันเป็นสิ่งสำคัญของการเขียนงานวิจัยที่ดี เพราะมันช่วยให้งานเขียนของคุณชัดเจน มีเหตุผล และง่ายต่อการติดตาม การเชื่อมโยงกั

ส่วนการอภิปรายของบทความวิจัยเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้เขียนได้สะท้อนความหมายของผลการวิจัยและเชื่อมโยงผลการวิจัยกับคำถามหรือปัญหาการวิจัย สิ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!