ป้ายกำกับ: การเปลี่ยนแปลงทางประชากร

ทฤษฎีประชากรศาสตร์ คือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของประชากร ซึ่งรวมถึงขนาด โครงสร้าง และการกระจายของประชากร ตลอดจนกระบวนการที่กำหนดล

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!