ป้ายกำกับ: การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ทฤษฎีที่เน้นบุคคลเป็นศูนย์กลาง หรือที่เรียกว่าการบำบัดที่เน้นบุคคลเป็นศูนย์กลางหรือการบำบัดที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เป็นรูปแบบหนึ่งของการรักษาทางจิต

ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคลเป็นกรอบที่อธิบายว่าบุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพของตน และดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับกับการตัดสินใจเหล่านั้น มีพื้นฐานมาจากแน

ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพเป็นกรอบที่อธิบายว่าสุขภาพจิต และพฤติกรรมสัมพันธ์กันอย่างไร และจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไรผ่านการแทรกแซง เช่น การบำบัดและการใช้ยา

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมหมายถึงแนวคิดและกรอบที่อธิบายว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็นอย่างไร และพฤติกรรมของพวกเขาได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความเช

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!