ป้ายกำกับ: การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม

โลกาภิวัตน์สามารถมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการวิจัยและการเขียนข้อเสนอการวิจัยได้หลายวิธี: โลกาภิวัตน์สามารถเพิ่มขอบเขตและความซับซ้อนของการวิจัย เมื่อ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!