คลังเก็บป้ายกำกับ: การเปิด

บทนำการวิจัย

ใช้ศิลปะการเขียนเพื่อสร้างบทนำที่น่าสนใจสำหรับงานวิจัยของคุณ

ในฐานะนักวิจัย คุณต้องแน่ใจว่าบทนำวิจัยของคุณโดดเด่นและดึงดูดความสนใจของผูู้อ่านงานวิจัยของคุณ องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายนี้คือมีบทนำที่เขียนอย่างดีและน่าสนใจสำหรับงานวิจัยของคุณ ในบทความนี้ เราจะสำรวจองค์ประกอบสำคัญที่ประกอบกันเป็นบทนำที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเคล็ดลับและกลเม็ดบางประการที่จะช่วยให้คุณสร้างการเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการวิจัยของคุณ

กำหนดคำถามการวิจัยของคุณ

ขั้นตอนแรกในการสร้างบทนำที่น่าสนใจคือการกำหนดคำถามการวิจัยที่บทความของคุณจะกล่าวถึง คำถามนี้ควรชัดเจน กระชับ และเกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาวิชาที่คุณศึกษา คำถามการวิจัยของคุณควรมีกรอบในลักษณะที่เป็นพื้นฐานสำหรับการวิจัยของคุณและกำหนดขั้นตอนสำหรับส่วนที่เหลือของบทความของคุณ

ให้บริบทสำหรับการวิจัยของคุณ

เมื่อคุณกำหนดคำถามการวิจัยของคุณแล้ว คุณต้องระบุบริบทสำหรับงานของคุณ สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการอภิปรายสั้น ๆ เกี่ยวกับสาขาวิชาที่กว้างขึ้นและสถานะปัจจุบันของการวิจัยในสาขานี้ การทำเช่นนี้จะช่วยสร้างความเชี่ยวชาญและแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการวิจัยของคุณ

ระบุจุดประสงค์และวัตถุประสงค์ของการวิจัยของคุณ

สิ่งสำคัญคือต้องระบุจุดประสงค์และวัตถุประสงค์ของการวิจัยของคุณให้ชัดเจน เนื่องจากจะทำให้ผู้ฟังของคุณเข้าใจอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่คุณหวังว่าจะบรรลุผลจากการทำงานของคุณ วัตถุประสงค์ของการวิจัยของคุณควรเชื่อมโยงโดยตรงกับคำถามการวิจัยของคุณ และควรให้คำอธิบายที่ชัดเจนว่าทำไมงานของคุณจึงมีความสำคัญและมีความเกี่ยวข้อง

สรุปโครงสร้างกระดาษของคุณ

บทนำของคุณควรให้ภาพรวมของโครงสร้างเอกสารของคุณด้วย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการสรุปส่วนสำคัญของบทความของคุณ เช่น การทบทวนวรรณกรรม วิธีการ ผลลัพธ์ และบทสรุป การทำเช่นนี้จะทำให้ผูู้อ่านมีแผนงานสำหรับการวิจัยของคุณ และช่วยให้แน่ใจว่าพวกเขามีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังจากเอกสารที่เหลือของคุณ

ใช้ท่อนฮุกเพื่อดึงดูดผูู้อ่านงานวิจัยของคุณ

สุดท้าย คุณควรใช้ท่อนฮุกเพื่อดึงดูดผูู้อ่านงานวิจัยของคุณและดึงดูดความสนใจของพวกเขา ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการใช้คำพูด คำถามที่กระตุ้นความคิด หรือสถิติที่น่าสนใจ ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็ตาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำถามนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับคำถามการวิจัยของคุณ และให้ข้อมูลคร่าวๆ เกี่ยวกับความสำคัญของงานของคุณ

โดยสรุป การสร้างบทนำที่น่าสนใจสำหรับงานวิจัยของคุณเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างความมั่นใจว่างานของคุณโดดเด่นและดึงดูดความสนใจของผูู้อ่านงานวิจัยของคุณ ด้วยการกำหนดคำถามวิจัยของคุณ ระบุบริบทสำหรับงานของคุณ ระบุจุดประสงค์และวัตถุประสงค์ของการวิจัยของคุณ สรุปโครงสร้างของรายงานของคุณ และใช้ท่อนฮุกเพื่อดึงดูดผูู้อ่านงานวิจัยของคุณ คุณสามารถเขียนบทนำที่กำหนดขั้นตอนสำหรับส่วนที่เหลือของ การวิจัยของคุณและช่วยให้ประสบความสำเร็จ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)