ป้ายกำกับ: การเรียนรู้ที่ใช้งานอยู่

ทฤษฎีการมีส่วนร่วมทางการศึกษา หมายถึง ความคิดและการปฏิบัติที่ใช้ในการอธิบายและทำความเข้าใจวิธีการที่บุคคลและกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมและกระบวนการทางการ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!