ป้ายกำกับ: การเลือกวารสาร

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทำดัชนีวารสารเกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่อไปนี้: เป็นที่น่าสังเกตว่าฐานข้อมูลการจัดทำดัชนีจำนวนมากมีขั้นตอนเฉพาะของตนเอง และอาจมีข

การเขียนบทความวิจัยเพื่อส่งวารสารที่รวมอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงไทย (TCI) จะต้องปฏิบัติตามแนวทางและมาตรฐานบางประการเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการย

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!