คลังเก็บป้ายกำกับ: การเลือกแหล่งที่มา

การสร้างบรรณานุกรมหนังสือ

การสร้างบรรณานุกรมสำหรับหนังสือ: คู่มือสำหรับนักวิจัยมือใหม่

บรรณานุกรมคือรายการแหล่งข้อมูลที่คุณได้ปรึกษาหรืออ้างอิงในงานวิจัยของคุณ เป็นส่วนสำคัญของเอกสารวิชาการใดๆ รวมถึงวิทยานิพนธ์ เนื่องจากช่วยให้เครดิตแก่ผู้เขียนต้นฉบับของงานที่คุณเคยใช้ และช่วยให้ผู้อ่านค้นหาและประเมินแหล่งข้อมูลที่คุณใช้ได้อย่างง่ายดาย หากคุณเป็นนักเรียนและต้องการสร้างบรรณานุกรมสำหรับหนังสือ นี่คือคำแนะนำที่จะช่วยคุณเริ่มต้น:

  1. ระบุหนังสือที่คุณเคยใช้: เริ่มต้นด้วยการทำรายการหนังสือทั้งหมดที่คุณเคยใช้หรืออ้างอิงในเอกสารของคุณ อย่าลืมรวมหนังสือทุกเล่มที่คุณอ้างอิงโดยตรงในข้อความของคุณ รวมถึงหนังสืออื่นๆ ที่คุณได้ปรึกษาด้วย
  2. เลือกรูปแบบการอ้างอิง: มีรูปแบบการอ้างอิงที่แตกต่างกันหลายแบบ รวมถึง APA, MLA และ Chicago และแต่ละรูปแบบมีชุดกฎสำหรับการจัดรูปแบบการอ้างอิงของตัวเอง เลือกสไตล์ที่ใช้บ่อยที่สุดในสาขาของคุณ หรือที่สถาบันหรือผู้จัดพิมพ์กำหนด และควรใช้สไตล์นั้นให้สอดคล้องกันตลอดทั้งบทความ
  3. จัดรูปแบบการอ้างอิง: เมื่อคุณมีรายการหนังสือและรูปแบบการอ้างอิงที่คุณเลือกแล้ว ก็ถึงเวลาจัดรูปแบบการอ้างอิงสำหรับแหล่งข้อมูลของคุณ โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการรวมข้อมูล เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง วันที่ตีพิมพ์ และผู้จัดพิมพ์ อย่าลืมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เฉพาะของรูปแบบการอ้างอิงที่คุณเลือก
  4. สร้างบรรณานุกรม: เมื่อจัดรูปแบบการอ้างอิงของคุณแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างบรรณานุกรมจริง ซึ่งสามารถทำได้ทั้งแบบหน้าเดี่ยวที่ส่วนท้ายของรายงานของคุณ หรือเป็นรายการที่ส่วนท้ายของแต่ละบทหรือส่วนที่มีแหล่งที่มา อย่าลืมระบุแหล่งที่มาตามลำดับตัวอักษรตามนามสกุลของผู้แต่ง และใส่การอ้างอิงแบบเต็มสำหรับแต่ละแหล่งที่มา
  5. ตรวจทานและแก้ไข: หลังจากที่คุณสร้างบรรณานุกรมแล้ว อย่าลืมตรวจทานและแก้ไขเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องและสมบูรณ์ ตรวจสอบข้อผิดพลาดในการสะกด เครื่องหมายวรรคตอน และการจัดรูปแบบ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งที่มาทั้งหมดได้รับการอ้างอิงอย่างถูกต้องและแสดงรายการตามลำดับตัวอักษร

เมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะสามารถสร้างบรรณานุกรมสำหรับหนังสือที่ถูกต้อง เป็นมืออาชีพ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านของคุณ บรรณานุกรมที่เขียนอย่างดีจะให้เครดิตแก่ผู้เขียนดั้งเดิมของงานที่คุณใช้ ให้บริบทสำหรับการวิจัยของคุณ และอำนวยความสะดวกในการค้นคว้าสำหรับผู้อ่าน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

คู่มือการอ้างอิง APA

การเขียนบรรณานุกรมแบบ APA: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น

รูปแบบการอ้างอิง APA (สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน) เป็นรูปแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการจัดรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรมในการเขียนเชิงวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาจิตวิทยา การศึกษา และสังคมศาสตร์ หากคุณเป็นมือใหม่และต้องการเขียนบรรณานุกรมในรูปแบบ APA นี่คือคำแนะนำที่จะช่วยคุณเริ่มต้น:

  1. ระบุแหล่งที่มาที่คุณใช้: เริ่มต้นด้วยการทำรายการแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่คุณเคยใช้หรืออ้างอิงในรายงานของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงหนังสือ บทความ เว็บไซต์ บทสัมภาษณ์ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รวมแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่คุณอ้างอิงโดยตรงหรืออ้างถึงในข้อความของคุณ รวมถึงแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณได้ศึกษา
  2. จัดรูปแบบการอ้างอิง: สไตล์ APA มีหลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับการจัดรูปแบบการอ้างอิง สำหรับหนังสือ คุณควรใส่ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ และผู้จัดพิมพ์ สำหรับบทความ คุณควรใส่ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร เลขที่เล่ม และเลขหน้า สำหรับเว็บไซต์ คุณควรใส่ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อเว็บไซต์ และ URL
  3. สร้างบรรณานุกรม: เมื่อจัดรูปแบบการอ้างอิงของคุณแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างบรรณานุกรมจริง หน้านี้ควรเป็นหน้าแยกต่างหากที่ส่วนท้ายของรายงาน และควรมีชื่อว่า “ข้อมูลอ้างอิง” ระบุแหล่งที่มาตามลำดับตัวอักษรตามนามสกุลของผู้แต่ง และรวมการอ้างอิงแบบเต็มสำหรับแต่ละแหล่งที่มา
  4. ตรวจทานและแก้ไข: หลังจากที่คุณสร้างบรรณานุกรมแล้ว อย่าลืมตรวจทานและแก้ไขเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องและสมบูรณ์ ตรวจสอบข้อผิดพลาดในการสะกด เครื่องหมายวรรคตอน และการจัดรูปแบบ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งที่มาทั้งหมดได้รับการอ้างอิงอย่างถูกต้องและแสดงรายการตามลำดับตัวอักษร

เมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะสามารถสร้างบรรณานุกรมในรูปแบบ APA ที่ถูกต้อง เป็นมืออาชีพ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านของคุณ บรรณานุกรมที่เขียนอย่างดีจะให้เครดิตแก่ผู้เขียนดั้งเดิมของงานที่คุณใช้ ให้บริบทสำหรับการวิจัยของคุณ และอำนวยความสะดวกในการค้นคว้าสำหรับผู้อ่าน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)