ป้ายกำกับ: การเสริมพลังชุมชน

“ทฤษฎีชุมชนเข้มแข็ง” ที่เฉพาะเจาะจงในด้านจิตวิทยาหรือสังคมวิทยา แต่แนวคิดของชุมชนที่เข้มแข็งมักถูกกล่าวถึงเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่สามารถมอบใ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!