ป้ายกำกับ: การเสริมแรง

การปรับสภาพแบบคลาสสิกคือการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสัตว์หรือมนุษย์เรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงสิ่งเร้ากับการตอบสนองเฉพาะ มันถูกอธิบายครั้งแรกโดยน

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาที่อธิบายว่าผู้คนเรียนรู้ผ่านการสังเกตและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไร ทฤษฎีนี้เสนอว่าผู้คนเรียนรู้พฤต

ทฤษฎีพฤติกรรมของ บี.เอฟ.สกินเนอร์ เป็นกรอบในการทำความเข้าใจว่าผู้คนมีพฤติกรรมอย่างไรและทำไมถึงได้แสดงพฤติกรรมออกมา แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของมนุษย์ถูกห

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!