ป้ายกำกับ: การแก้ไขวิจัย

ในที่สุดก็ขึ้นอยู่กับแนวทางและความคาดหวังเฉพาะที่กำหนดโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและสถาบันการศึกษา โดยทั่วไปคาดว่าผู้วิจัยจะทำการแก้ไขและปรับปรุงงานตามข้อเสนอ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!