ป้ายกำกับ: การแทรกแซงวิถีชีวิต

มีหลายทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งผลต่อการป้องกันโรค และการแทรกแซงที่กำหนดเป้าหมายพฤติกรรมจะมีประสิทธิผลในการป้องกันโรคได้ ทฤษฎีเหล่านี้มักจะมุ่

ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคลเป็นกรอบที่อธิบายว่าบุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพของตน และดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับกับการตัดสินใจเหล่านั้น มีพื้นฐานมาจากแน

ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพเป็นกรอบที่อธิบายว่าสุขภาพจิต และพฤติกรรมสัมพันธ์กันอย่างไร และจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไรผ่านการแทรกแซง เช่น การบำบัดและการใช้ยา

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!