คลังเก็บป้ายกำกับ: การแปลความรู้

การสื่อสารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ในการสื่อสารผลการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพไปยังผู้ชมทั่วไปในข้อเสนอการวิจัย

มีกลยุทธ์หลายอย่างที่สามารถสื่อสารผลการวิจัยไปยังผู้ชมทั่วไปในข้อเสนอการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

ใช้ภาษาที่ชัดเจนและรัดกุม

สิ่งสำคัญคือต้องใช้ภาษาที่ชัดเจนและรัดกุมเมื่อสื่อสารผลการวิจัยไปยังผู้ชมทั่วไป สิ่งนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าสิ่งที่ค้นพบนั้นเข้าใจได้ง่ายและเข้าถึงได้สำหรับผู้ชม

ใช้ตัวอย่างและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

การใช้ตัวอย่างและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยสามารถช่วยให้ผลการวิจัยมีความเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมมากขึ้นสำหรับผู้ชม วิธีนี้จะช่วยให้ค้นพบสิ่งที่น่าจดจำและเข้าใจได้มากขึ้น

ใช้ทัศนูปกรณ์

 โสตทัศนูปกรณ์ เช่น แผนภูมิ กราฟ และตาราง สามารถสื่อสารผลการวิจัยไปยังผู้ชมทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โสตทัศนูปกรณ์สามารถช่วยชี้แจงและทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนง่ายขึ้น และทำให้สิ่งที่ค้นพบมีความน่าสนใจและดึงดูดสายตามากขึ้น

อธิบายความหมายและความเกี่ยวข้องของผลการวิจัย 

สิ่งสำคัญคือต้องอธิบายความหมายและความเกี่ยวข้องของผลการวิจัยกับผู้ชมทั่วไป สิ่งนี้สามารถช่วยทำให้การวิจัยมีความหมายและเกี่ยวข้องกับผู้ชมมากขึ้น และเพิ่มผลกระทบ

ใช้การสรุปภาษาธรรมดา

การรวมการสรุปผลการวิจัยด้วยภาษาธรรมดาจะเป็นประโยชน์ในการสื่อสารผลการวิจัยกับผู้ชมทั่วไป บทสรุปเหล่านี้ควรเขียนในลักษณะที่ชัดเจนและรัดกุม และควรเน้นประเด็นสำคัญของการวิจัย

โดยรวมแล้ว การสื่อสารผลการวิจัยกับผู้ชมทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพในข้อเสนอการวิจัยต้องใช้ภาษาที่ชัดเจนและกระชับ ใช้ตัวอย่างและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ใช้สื่อโสตทัศน์ อธิบายความหมายและความเกี่ยวข้องของผลการวิจัย และใช้การสรุปภาษาธรรมดา

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

กลยุทธ์การสื่อสารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ในการสื่อสารผลการวิจัยไปยังผู้ชมที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารผลการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำให้แน่ใจว่าการวิจัยเป็นที่เข้าใจกันอย่างกว้างขวาง และสามารถใช้แจ้งและมีอิทธิพลต่อการพัฒนานโยบาย แนวปฏิบัติ และการแทรกแซง เมื่อสื่อสารผลการวิจัยไปยังผู้ชมที่หลากหลาย สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาลักษณะของผู้ชมและปรับแต่งการสื่อสารของผลการวิจัยให้ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ชม มีกลยุทธ์หลายอย่างที่นักวิจัยสามารถปฏิบัติตามเพื่อสื่อสารผลการวิจัยไปยังผู้ชมที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

1. ระบุคำถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ชัดเจน: นักวิจัยควรระบุคำถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ชัดเจนแก่ผู้ชม เนื่องจากสิ่งนี้จะช่วยกำหนดบริบทสำหรับการวิจัยและให้เหตุผลที่ชัดเจนสำหรับการวิจัย

2. ใช้ภาษาที่ชัดเจนและรัดกุม: นักวิจัยควรใช้ภาษาที่ชัดเจนและรัดกุมเมื่อสื่อสารผลการวิจัยไปยังผู้ชม เนื่องจากจะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจผลการวิจัยได้ง่าย

3. ใช้ทัศนูปกรณ์: นักวิจัยสามารถใช้โสตทัศนูปกรณ์ เช่น แผนภูมิ กราฟ และตาราง เพื่อช่วยสื่อสารผลการวิจัยไปยังผู้ฟัง เนื่องจากทัศนูปกรณ์สามารถช่วยให้ผลการวิจัยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและเข้าใจได้ง่ายขึ้น

4. ใช้ตัวอย่างและกรณีศึกษา: นักวิจัยสามารถใช้ตัวอย่างและกรณีศึกษาเพื่อช่วยอธิบายผลการวิจัยแก่ผู้ชม เนื่องจากสิ่งนี้จะช่วยให้ผลการวิจัยเป็นรูปธรรมและเกี่ยวข้องกับผู้ชมมากขึ้น

5. มีส่วนร่วมกับผู้ชม: นักวิจัยควรมีส่วนร่วมกับผู้ชมและกระตุ้นให้พวกเขาถามคำถามและให้ข้อเสนอแนะ เนื่องจากสิ่งนี้สามารถช่วยให้แน่ใจว่าผลการวิจัยเป็นที่เข้าใจและสามารถใช้เพื่อแจ้งให้ทราบและมีอิทธิพลต่อการพัฒนานโยบาย แนวปฏิบัติ และ การแทรกแซง

โดยรวมแล้ว การสื่อสารผลการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำให้แน่ใจว่าการวิจัยเป็นที่เข้าใจกันอย่างกว้างขวาง และสามารถใช้แจ้งและมีอิทธิพลต่อการพัฒนานโยบาย แนวปฏิบัติ และการแทรกแซง การปฏิบัติตามกลยุทธ์เหล่านี้ นักวิจัยสามารถสื่อสารผลการวิจัยไปยังผู้ชมที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถช่วยเพิ่มการเข้าถึงและผลกระทบของการวิจัย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)