คลังเก็บป้ายกำกับ: การโฆษณาชวนเชื่อ

เทคโนโลยีและการแพร่กระจายของข้อมูลที่ผิด

ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อการแพร่กระจายของข่าวปลอมและข้อมูลที่ผิด

เทคโนโลยีมีผลกระทบอย่างมากต่อการแพร่กระจายของข่าวปลอมและข้อมูลที่ผิด การเติบโตอย่างรวดเร็วของสื่อสังคมออนไลน์และการแพร่กระจายของแหล่งข่าวออนไลน์ทำให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและกว้างขวางได้ง่ายขึ้น

เหตุผลประการหนึ่งคืออัลกอริธึมของโซเชียลมีเดียได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาที่มีส่วนร่วมและทำให้เกิดการถูกใจ ความคิดเห็น และการแชร์จำนวนมาก สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การขยายตัวของข่าวปลอมและข้อมูลที่ผิด เนื่องจากเนื้อหาประเภทนี้มักได้รับการออกแบบมาให้กระตุ้นความรู้สึกและดึงดูดความสนใจ นอกจากนี้ การขาดการเฝ้าประตูบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจำนวนมากหมายความว่าทุกคนสามารถโพสต์ข้อมูลได้ โดยไม่คำนึงว่าข้อมูลนั้นถูกต้องหรือไม่

ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวปลอมและข้อมูลที่ผิดคือการใช้บอทอัตโนมัติและกลวิธีอื่น ๆ เพื่อควบคุมความคิดเห็นสาธารณะและกำหนดวาทกรรมสาธารณะ กลยุทธ์เหล่านี้สามารถใช้เพื่อเผยแพร่ข่าวปลอมและข้อมูลที่ผิด หรือเพื่อขยายเนื้อหาที่มีอยู่เพื่อสร้างความประทับใจในการสนับสนุนหรือฉันทามติอย่างกว้างขวาง

โดยรวมแล้ว เทคโนโลยีมีผลกระทบอย่างมากต่อการแพร่กระจายของข่าวปลอมและข้อมูลที่ผิด แม้ว่าจะมีเครื่องมือและแพลตฟอร์มสำหรับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง แต่ความง่ายในการเผยแพร่และขยายข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดนั้นส่งผลร้ายแรงต่อวาทกรรมสาธารณะและความไว้วางใจในสื่อ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

บทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ในความคิดเห็นสาธารณะและวาทกรรมทางการเมือง

บทบาทของโซเชียลมีเดียในการสร้างความคิดเห็นสาธารณะและวาทกรรมทางการเมือง

โซเชียลมีเดียมีผลกระทบอย่างมากต่อความคิดเห็นสาธารณะและวาทกรรมทางการเมืองในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เป็นเวทีสำหรับบุคคลและองค์กรในการแบ่งปันมุมมองและความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่หลากหลาย และยังช่วยให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลและแนวคิดได้อย่างรวดเร็ว

หนึ่งในวิธีหลักที่โซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นสาธารณะและวาทกรรมทางการเมืองคือการเข้าถึงผู้ชมจำนวนมากอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้วยการขยายตัวของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ปัจจุบันบุคคลและองค์กรต่างๆ สามารถเข้าถึงผู้คนนับล้านด้วยข้อความของพวกเขาในช่วงเวลาสั้นๆ สิ่งนี้นำไปสู่การเกิดขึ้นของรูปแบบใหม่ของการเคลื่อนไหวและการขยายเสียงที่ก่อนหน้านี้อาจถูกลดทอนหรือเงียบลง

อีกวิธีหนึ่งที่สื่อสังคมออนไลน์กำหนดความคิดเห็นสาธารณะและวาทกรรมทางการเมืองคือการสร้างห้องสะท้อนเสียงและฟองอากาศกรอง สิ่งเหล่านี้เป็นสภาพแวดล้อมที่ผู้คนเปิดรับข้อมูลและมุมมองที่สอดคล้องกับตนเองเท่านั้น ซึ่งนำไปสู่การเสริมความเชื่อที่มีอยู่และการกีดกันมุมมองทางเลือก สิ่งนี้สามารถส่งผลให้เกิดการแบ่งขั้วของความคิดเห็นสาธารณะและการสร้างชุมชนที่แตกแยก

โดยรวมแล้ว สื่อสังคมออนไลน์มีผลกระทบอย่างมากต่อวิธีการที่ความคิดเห็นสาธารณะและวาทกรรมทางการเมืองก่อตัวและกำหนดรูปแบบ เป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลและความคิดอย่างรวดเร็ว และยังมีส่วนในการสร้างห้องสะท้อนเสียงและฟองอากาศกรองที่สามารถมีอิทธิพลต่อวิธีคิดและการกระทำของผู้คน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)