ป้ายกำกับ: การโฆษณาชวนเชื่อ

เทคโนโลยีมีผลกระทบอย่างมากต่อการแพร่กระจายของข่าวปลอมและข้อมูลที่ผิด การเติบโตอย่างรวดเร็วของสื่อสังคมออนไลน์และการแพร่กระจายของแหล่งข่าวออนไลน์ทำให้ข

โซเชียลมีเดียมีผลกระทบอย่างมากต่อความคิดเห็นสาธารณะและวาทกรรมทางการเมืองในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เป็นเวทีสำหรับบุคคลและองค์กรในการแบ่งปันมุมมองและความค

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!