ป้ายกำกับ: การโฆษณาออนไลน์

ทฤษฎีการตลาดออนไลน์หมายถึงแนวคิดและการปฏิบัติที่ใช้ในการอธิบายและทำความเข้าใจวิธีที่องค์กรใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเข้าถึงและมีส่วนร่วมก

เทคโนโลยีมีผลกระทบอย่างมากต่อการแพร่กระจายของการโฆษณาชวนเชื่อและมีอิทธิพลต่อการดำเนินงาน การแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียได้สร้างโอกาสใหม่

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!