คลังเก็บป้ายกำกับ: การใช้ภาษา.

การเขียนที่มีประสิทธิภาพในการวิจัยทางวิชาการ

หลีกเลี่ยงการใช้คำและวลีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการโต้แย้งวิทยานิพนธ์ของคุณ

ขณะที่คุณเขียนวิทยานิพนธ์ สิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงการใช้คำและวลีเสริมที่ไม่สนับสนุนการโต้เถียงของคุณ คำและวลีเติมคือคำหรือวลีที่ไม่เพิ่มความหมายหรือคุณค่าให้กับงานเขียนของคุณ และอาจทำให้งานของคุณมีประสิทธิภาพน้อยลงและดึงดูดใจผู้อ่านน้อยลง

วิธีหนึ่งในการหลีกเลี่ยงการใช้คำและวลีที่ซ้ำกันคือการคำนึงถึงคำและวลีที่คุณใช้บ่อยๆ คำและวลีเติมทั่วไปบางคำ ได้แก่ “มาก” “จริงๆ” “ค่อนข้าง” และ “ในความคิดของฉัน” คำและวลีเหล่านี้ไม่ได้เพิ่มความหมายหรือคุณค่าให้กับงานเขียนของคุณมากนัก และอาจทำให้งานของคุณมีส่วนร่วมน้อยลงและมีประสิทธิภาพน้อยลง แทนที่จะใช้คำและวลีเสริม พยายามใช้ภาษาที่สื่อความหมายและเจาะจงมากขึ้นเพื่อถ่ายทอดความคิดของคุณ

อีกวิธีหนึ่งในการหลีกเลี่ยงการใช้คำและวลีเสริมคือการคำนึงถึงความยาวของประโยค ประโยคที่ยาวและซับซ้อนอาจเข้าใจได้ยาก และมักประกอบด้วยคำและวลีเพิ่มเติม การรักษาประโยคให้สั้นและกระชับจะช่วยกำจัดคำและวลีที่ซ้ำเติม และทำให้งานเขียนของคุณชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากการหลีกเลี่ยงคำและวลีเสริมแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงน้ำเสียงและสไตล์การเขียนของคุณด้วย ใช้น้ำเสียงที่เป็นทางการและเป็นวิชาการ และหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาพูดหรือภาษาสบายๆ ที่ไม่สนับสนุนการโต้เถียงของคุณ ด้วยการใช้รูปแบบที่ชัดเจนและรัดกุม คุณสามารถทำให้งานเขียนของคุณมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยรวมแล้ว การหลีกเลี่ยงคำและวลีที่เติมเต็มเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ภาษาที่สื่อความหมายและเจาะจงมากขึ้น ทำให้ประโยคของคุณสั้นและกระชับ และใช้น้ำเสียงที่เป็นทางการและเป็นวิชาการ คุณสามารถกำจัดคำและวลีที่เติมเต็ม และทำให้งานเขียนของคุณมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)