คลังเก็บป้ายกำกับ: การได้รับการยอมรับ

ผลงานวิชาการที่สามารถยื่นขอตำแหน่งวิชาการได้

ผลงานวิชาการที่สามารถยื่นขอตำแหน่งวิชาการได้ ต้องเป็นอย่างไร

ผลงานทางวิชาการที่จะเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ควรมีคุณภาพสูงและผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการยอมรับ ลักษณะสำคัญบางประการที่ผลงานทางวิชาการควรมีเมื่อส่งเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการมีดังนี้

 1. ความเกี่ยวข้อง: งานวิจัยควรเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาและสอดคล้องกับผลงานวิจัยของตำแหน่งทางวิชาการ
 2. ความคิดริเริ่ม: การวิจัยควรเป็นต้นฉบับและมีส่วนร่วมที่ไม่เหมือนใครในสาขานี้
 3. ระเบียบวิธีที่เหมาะสม: การวิจัยควรอยู่บนพื้นฐานของระเบียบวิธีที่เหมาะสมและใช้วิธีการวิจัยที่เหมาะสม
 4. การเขียนที่มีคุณภาพ: การวิจัยควรเขียนอย่างดีและสื่อสารสิ่งที่ค้นพบอย่างชัดเจน
 5. การอ้างอิงที่เหมาะสม: การวิจัยควรใช้การอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสมเพื่อให้เครดิตแก่นักวิจัยคนอื่น ๆ ในสาขานี้
 6. Peer-review: งานวิจัยควรผ่านกระบวนการการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะที่มีรายชื่ออยู่ใน TCI 1 หรือ 2
 7. หลักฐานคุณภาพ: งานวิจัยควรได้รับการจัดทำดัชนีในฐานข้อมูลระหว่างประเทศ เช่น Scopus, Web of Science, ASEAN Citation Index, Directory of Open Access Journal (DOAJ) และฐานข้อมูลที่มีชื่อเสียงอื่นๆ
 8. ความสำคัญ: การวิจัยควรตอบคำถามที่สำคัญและเกี่ยวข้องในสาขาและมีศักยภาพที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าของความรู้และความเข้าใจ
 9. การวิเคราะห์ข้อมูล: การวิจัยควรจัดให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมอย่างละเอียดและเข้มงวด
 10. ข้อสรุป: การวิจัยควรให้ข้อสรุปที่ชัดเจนและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีซึ่งขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ข้อมูล
 11.  มีความเข้าใจในเชิงปฏิบัติ: การวิจัยควรให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความหมายเชิงปฏิบัติของผลการวิจัยและวิธีที่สามารถนำไปใช้ในสนามได้
 12. การนำเสนอ: การวิจัยควรนำเสนออย่างชัดเจน มีระเบียบ และมีลักษณะที่เป็นมืออาชีพ ซึ่งรวมถึงการใช้ตัวเลข ตาราง และการจัดรูปแบบที่เหมาะสม
 13. การวิจัยติดตามผล: การวิจัยควรเสนอการวิจัยติดตามผลที่เป็นไปได้เพื่อตรวจสอบสิ่งที่ค้นพบเพิ่มเติมหรือสำรวจคำถามใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากการวิจัย
 14. ความเป็นมืออาชีพ: การวิจัยควรดำเนินการอย่างมีจริยธรรมและเป็นมืออาชีพ โดยยึดแนวทางที่กำหนดโดยสถาบันและองค์กรวิชาชีพในสาขานั้นๆ

โดยสรุป ผลงานทางวิชาการที่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการควรมีความเกี่ยวข้อง เป็นต้นฉบับ ตามระเบียบวิธีที่ดี เขียนดี อ้างอิงถูกต้อง การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ มีหลักฐานยืนยันคุณภาพ มีคุณภาพสูง ตอบคำถามที่สำคัญและเกี่ยวข้องในสาขานั้นๆ มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถี่ถ้วนและเข้มงวด มีข้อสรุปที่ชัดเจนและสนับสนุนเป็นอย่างดี มีความเข้าใจในเชิงปฏิบัติโดยนำเสนอในรูปแบบ ชัดเจน มีระเบียบแบบแผน และเป็นมืออาชีพ เสนองานวิจัยติดตามผลที่เป็นไปได้ และดำเนินการอย่างมีจริยธรรมและเป็นมืออาชีพ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ทำไมผลงานทางวิชาการต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ

ทำไมผลงานทางวิชาการต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ

ผลงานทางวิชาการมักได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติด้วยเหตุผลหลายประการ:

 1. การมองเห็น: วารสารวิชาการระดับชาติเป็นเวทีสำหรับนักวิจัยในการแบ่งปันผลงานของพวกเขากับผู้ชมที่กว้างขึ้นและเพิ่มการมองเห็นในสาขาของตน สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การอ้างอิง การทำงานร่วมกัน และโอกาสในการค้นคว้าเพิ่มเติมในอนาคต
 2. ผลกระทบ: วารสารวิชาการระดับชาติมักได้รับการจัดทำดัชนีในฐานข้อมูลหลัก เช่น ดัชนีการอ้างอิงไทย (TCI) และฐานข้อมูลระหว่างประเทศอื่นๆ เช่น Scopus, Web of Science และ ASEAN Citation Index สิ่งนี้สามารถช่วยเพิ่มผลกระทบของการวิจัยโดยทำให้นักวิชาการคนอื่น ๆ สามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น
 3. การยอมรับ: การเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติสามารถเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุการยอมรับและความก้าวหน้าทางวิชาชีพในทางวิชาการ เช่น การดำรงตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่ง และโอกาสอื่นๆ
 4. การมีส่วนร่วมในสาขา: การเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติช่วยให้นักวิจัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาสาขาของตนโดยแบ่งปันผลการวิจัยและแนวคิดล่าสุดกับนักวิชาการคนอื่น ๆ สิ่งนี้สามารถช่วยขับเคลื่อนฟิลด์ไปข้างหน้าและส่งเสริมการวิจัยใหม่
 5. การประกันคุณภาพ: โดยทั่วไปแล้ววารสารวิชาการระดับชาติจะมีกระบวนการตรวจสอบโดยเพื่อนซึ่งช่วยรับประกันคุณภาพและความน่าเชื่อถือของงานวิจัย
 6. การยอมรับในระดับชาติ: การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติมักถูกมองว่าเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนางานวิจัยของประเทศและเพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

กล่าวโดยสรุป โดยทั่วไปแล้วผลงานทางวิชาการจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น การมองเห็น ผลกระทบ การได้รับการยอมรับ การมีส่วนร่วมในสาขา การประกันคุณภาพ และการยอมรับในระดับชาติ