คลังเก็บป้ายกำกับ: กำหนดคำถามหรือปัญหาการวิจัยของคุณให้ชัดเจน

12 เคล็ดลับสำหรับการวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์

เคล็ดลับ 12 ข้อในการทำวิจัยในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย

1. กำหนดคำถามหรือปัญหาการวิจัยของคุณให้ชัดเจน: สิ่งสำคัญคือต้องมีแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังพยายามเรียนรู้หรือตรวจสอบ

2. ระบุวิธีการวิจัยของคุณ: มีวิธีการต่างๆ มากมายที่คุณสามารถใช้เพื่อดำเนินการวิจัย รวมถึงการสำรวจ การสัมภาษณ์ การทดลอง และกรณีศึกษา เลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคำถามการวิจัยของคุณ

3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: รวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการวิจัยที่คุณเลือก แล้ววิเคราะห์เพื่อตอบคำถามการวิจัยของคุณ

4. ใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงที่หลากหลาย: อย่าพึ่งพาแหล่งข้อมูลเพียงแหล่งเดียว ใช้แหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่งเพื่อวิเคราะห์สิ่งที่คุณค้นพบและเพิ่มความถูกต้องของงานวิจัยของคุณ

5. พิจารณาภาระหน้าที่ทางจริยธรรมของคุณ: การวิจัยในรัฐประศาสนศาสตร์มักเกี่ยวข้องกับการทำงานกับประชากรที่เปราะบางหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมและได้รับการอนุมัติที่จำเป็น

6. ใช้วิธีการที่เป็นระบบ: ปฏิบัติตามกระบวนการที่เป็นระบบเพื่อให้แน่ใจว่าการวิจัยของคุณมีความละเอียดถี่ถ้วนและถูกต้อง

7. ระวังอคติ: ระวังอคติใดๆ ที่คุณอาจมีและพยายามลดอคติเหล่านั้นในงานวิจัยของคุณ

8. ใช้สถิติที่เหมาะสม: ใช้เทคนิคทางสถิติอย่างเหมาะสมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของคุณและสรุปผล

9. เขียนรายงานที่ชัดเจนและรัดกุม: จัดระเบียบสิ่งที่คุณค้นพบในลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผล และนำเสนอในรายงานที่ชัดเจนและรัดกุม

10. ใช้รูปแบบการอ้างอิงที่เหมาะสม: ใช้รูปแบบการอ้างอิงมาตรฐานเพื่อให้เครดิตแหล่งข้อมูลที่คุณใช้ในการค้นคว้าของคุณอย่างเหมาะสม

11. ทำความเข้าใจกับข้อจำกัดของการวิจัยของคุณ: ตระหนักถึงข้อจำกัดของการวิจัยของคุณและรับทราบในรายงานของคุณ

12. สื่อสารสิ่งที่ค้นพบ: แบ่งปันสิ่งที่คุณค้นพบกับผู้อื่นผ่านงานนำเสนอ เอกสาร หรือรูปแบบอื่นๆ ของการสื่อสาร

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)