คลังเก็บป้ายกำกับ: ข้อกำหนดสำหรับการส่งไฟล์

ขั้นตอนการตรวจสอบไฟล์วิทยานิพนธ์ วิจัย และบทความ ก่อนลง TDC

ขั้นตอนการตรวจสอบไฟล์วิทยานิพนธ์ วิจัย และบทความ ก่อนลงฐานข้อมูล TDC (ThaiLIS Digital Collection)

ขั้นตอนการตรวจสอบไฟล์วิทยานิพนธ์ วิจัย และบทความ ก่อนลงฐานข้อมูล TDC (ThaiLIS Digital Collection) อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบันหรือองค์กร แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. การคัดกรองเบื้องต้น: ขั้นตอนนี้ทำขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าผลงานเป็นไปตามข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการส่ง เช่น รูปแบบ ภาษา และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรม ขั้นตอนนี้สามารถทำได้โดยบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ธุรการอื่นๆ
  2. การตรวจสอบโดยเพื่อน: ขั้นตอนนี้เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการตรวจทาน เนื่องจากจะทำให้มั่นใจได้ว่างานมีคุณภาพสูง ไม่ซ้ำใคร และมีความเข้มงวดทางวิชาการ ผลงานได้รับการประเมินโดยคณะผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง การทบทวนโดยเพื่อนสามารถทำได้โดยกลุ่มอาจารย์ นักวิจัย หรือผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ในสาขานั้น ๆ
  3. การตรวจสอบภาษา: ขั้นตอนนี้ทำขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าภาษาที่ใช้ในงานมีความชัดเจน เหมาะสม และตรงตามมาตรฐานทางวิชาการ งานนี้ได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเพื่อตรวจสอบไวยากรณ์ การสะกดคำ และโครงสร้างประโยค
  4. การตรวจสอบลิขสิทธิ์: ขั้นตอนนี้ทำขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่างานนั้นไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ และรูปภาพ วิดีโอ หรือสื่ออื่นๆ ที่ใช้ในงานได้รับการอ้างอิงอย่างถูกต้องและได้รับอนุญาตให้นำไปใช้
  5. การตรวจสอบขั้นสุดท้าย: การตรวจสอบขั้นสุดท้ายของงานเสร็จสิ้นเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับการส่งไปยังฐานข้อมูล TDC ขั้นตอนนี้ทางทีมผู้บริหาร TDC เป็นผู้ดำเนินการเอง
  6. ข้อมูลเมตา: ขั้นตอนนี้ทำขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่างานมีข้อมูลเมตาที่จำเป็นทั้งหมด เช่น ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง และบทคัดย่อ ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัยคนอื่นๆ ค้นพบงานได้มากขึ้น
  7. การจัดรูปแบบ: ขั้นตอนนี้ทำเพื่อให้แน่ใจว่างานอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องสำหรับฐานข้อมูล TDC ขั้นตอนนี้สามารถทำได้โดยบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ธุรการอื่นๆ
  8. การโพสต์: หลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดและผลงานได้รับการอนุมัติแล้ว จะมีการโพสต์ไปยังฐานข้อมูล TDC ซึ่งจะพร้อมใช้งานสำหรับนักวิจัยและนักวิชาการทั่วโลก

โปรดทราบว่ากระบวนการข้างต้นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร และอาจมีการเพิ่มหรือละเว้นบางขั้นตอนตามนโยบายขององค์กร

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)