คลังเก็บป้ายกำกับ: ข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน

การตรวจสอบค่า missing สำหรับการกรอกข้อมูล ใน SPSS

การตรวจสอบค่า missing สำหรับการกรอกข้อมูล ใน SPSS

การตรวจสอบความถูกต้องของค่าที่ขาดหายไปสำหรับการป้อนข้อมูลใน SPSS เป็นการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนบางอย่างที่ผู้วิจัยอาจใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของค่าที่ขาดหายไปสำหรับการป้อนข้อมูลใน SPSS:

  1. ตรวจสอบค่าที่ขาดหายไป: ผู้วิจัยจะใช้ SPSS ในการตรวจสอบค่าที่หายไปในข้อมูล โดยเลือก “Analyze” > “Descriptive Statistics” > “Frequency” และเลือกตัวแปรที่จะตรวจสอบค่าที่ขาดหายไป
  2. ระบุรูปแบบของค่าที่ขาดหายไป: ผู้วิจัยจะระบุรูปแบบของค่าที่ขาดหายไปโดยการตรวจสอบค่าที่ขาดหายไปสำหรับแต่ละตัวแปร และพิจารณาว่าค่าที่ขาดหายไปนั้นหายไปโดยสมบูรณ์โดยการสุ่มหาจาก Ctrl+F
  3. กำหนดวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการกับค่าที่ขาดหายไป: ขึ้นอยู่กับรูปแบบของค่าที่หายไปและคำถามการวิจัย ผู้วิจัยจะตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมในการจัดการกับค่าที่หายไป ซึ่งอาจรวมถึง:
  • การลบ: หากค่าที่ขาดหายไปคือ MCAR ผู้วิจัยอาจเลือกที่จะลบกรณีที่มีค่าที่ขาดหายไป
  • การแทนที่ด้วยค่าใหม่: ถ้าพบค่าที่ขาดหายไป ผู้วิจัยอาจเลือกที่จะใส่ค่าที่ขาดหายไปโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การใส่ค่ากลาง การใส่ค่าการประมาณ หรือการใส่ค่าหลายค่า
  1. นำวิธีที่เลือกไปใช้: ผู้วิจัยจะนำวิธีที่เลือกไปใช้เพื่อจัดการกับค่าที่ขาดหายไป
  2. ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง: ผู้วิจัยจะตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าค่าที่ขาดหายไปทั้งหมดได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง และข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าโครงการวิจัยที่แตกต่างกันอาจต้องใช้เทคนิคที่แตกต่างกันในการจัดการค่าที่ขาดหายไป และเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้วิจัยที่จะต้องพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับคำถามการวิจัยและข้อมูลที่กำลังวิเคราะห์อย่างรอบคอบ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)