คลังเก็บป้ายกำกับ: ข้อมูลไม่ปกติ

ขั้นตอนการดำเนินการทดสอบไคสแควร์และแบบไม่มีพารามิเตอร์ใน SPSS

ขั้นตอนการดำเนินการทดสอบไคสแควร์และการทดสอบแบบนอนพาราเมตริกใน SPSS

การทดสอบไคสแควร์และการทดสอบแบบไม่อิงพาราเมตริก เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่จัดหมวดหมู่หรือลำดับตามธรรมชาติ โดยทั่วไปจะใช้เมื่อข้อมูลไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการทดสอบพาราเมตริก เช่น ค่าปกติ หากต้องการทำการทดสอบไคสแควร์หรือการทดสอบแบบนอนพาราเมตริกใน SPSS คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เตรียมข้อมูลของคุณ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการจัดรูปแบบ
และเข้ารหัสใน SPSS อย่างถูกต้อง สำหรับการทดสอบไคสแควร์ คุณจะต้องใช้ตัวแปรเชิงหมวดหมู่ตั้งแต่สองตัวขึ้นไป และสำหรับการทดสอบแบบนอนพาราเมตริก คุณจะต้องใช้ตัวแปรเชิงลำดับหรือเชิงหมวดหมู่ตั้งแต่สองตัวขึ้นไป

2. เลือกการทดสอบที่เหมาะสม: ใน SPSS คุณสามารถเข้าถึงการทดสอบไคสแควร์ และการทดสอบแบบนอนพาราเมตริกได้โดยไปที่เมนู “วิเคราะห์” และเลือกตัวเลือก “การทดสอบแบบไม่อิงพาราเมตริก” จากที่นั่น คุณสามารถเลือกการทดสอบเฉพาะที่คุณต้องการใช้ เช่น การทดสอบไคสแควร์หรือการทดสอบ Mann-Whitney U

3. ระบุตัวแปรสำหรับการวิเคราะห์: ในกล่องโต้ตอบ การทดสอบแบบไม่อิงพาราเมตริกคุณจะต้องระบุตัวแปรที่คุณต้องการใช้ในการวิเคราะห์ สำหรับการทดสอบไคสแควร์ คุณจะต้องระบุตัวแปรเชิงหมวดหมู่สองตัว และสำหรับการทดสอบแบบนอนพาราเมตริก คุณจะต้องระบุตัวแปรเชิงลำดับหรือเชิงหมวดหมู่สองตัว

4. ตั้งค่าตัวเลือกเพิ่มเติม: การทดสอบแบบไม่ใช้พาราเมตริกบางรายการมีตัวเลือกเพิ่มเติมที่คุณสามารถตั้งค่าได้ เช่น ระดับนัยสำคัญหรือประเภทของการทดสอบที่จะใช้ คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกเหล่านี้ได้โดยคลิกที่ปุ่ม “ตัวเลือก” ในกล่องโต้ตอบ “การทดสอบแบบไม่อิงพาราเมตริก”

5. เรียกใช้การวิเคราะห์: เมื่อคุณระบุตัวแปรและตัวเลือกเพิ่มเติมแล้ว คุณสามารถเรียกใช้การวิเคราะห์โดยคลิกที่ปุ่ม “ตกลง” SPSS จะสร้างผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ ซึ่งจะรวมถึงสถิติการทดสอบ ค่า p และสถิติเพิ่มเติมใดๆ ที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบเฉพาะที่คุณใช้

โดยรวมแล้ว การทดสอบไคสแควร์หรือการทดสอบแบบนอนพาราเมตริกใน SPSS เป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลือกการทดสอบที่เหมาะสม การระบุตัวแปรสำหรับการวิเคราะห์ และการตั้งค่าตัวเลือกเพิ่มเติมใดๆ ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และความสัมพันธ์เหล่านี้มีนัยสำคัญทางสถิติ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)