คลังเก็บป้ายกำกับ: ควรมีไทม์ไลน์

ก่อนเริ่มทำการวิจัย

9 สิ่งที่ต้องมีก่อนเริ่มโครงการวิจัยดังนี้

1. คำถามการวิจัยที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง: การมีคำถามการวิจัยที่ชัดเจนและตรงประเด็นจะช่วยชี้แนะแนวทางการวิจัยของคุณ และทำให้แน่ใจว่าคุณกำลังรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์

2. แผนการวิจัย: การพัฒนาแผนการวิจัยโดยละเอียดจะช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามได้ในขณะที่คุณดำเนินการวิจัย ควรมีไทม์ไลน์ รายการงาน และทรัพยากรที่จำเป็น

3. งบประมาณ: กำหนดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยของคุณ รวมถึงอุปกรณ์ วัสดุ หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสร้างงบประมาณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีเงินทุนที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จ

4. การอนุญาตและการอนุมัติที่จำเป็น: คุณอาจต้องได้รับอนุญาตหรือการอนุมัติจากสถาบัน หน่วยงานให้ทุน หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานวิจัยของคุณ

5. ทีมวิจัย: พิจารณาว่าคุณจะต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือไม่ เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อน หรือผู้ช่วยวิจัย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับการสนับสนุนที่จำเป็น

6. วิธีการวิจัยที่เหมาะสม: เลือกวิธีการวิจัยที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคำถามการวิจัยของคุณและประเภทของข้อมูลที่คุณจะรวบรวม

7. เครื่องมือรวบรวมข้อมูล: กำหนดว่าเครื่องมือใดบ้างที่คุณต้องการในการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลของคุณ เช่น การสำรวจ การสัมภาษณ์ หรือการสังเกต

8. ระบบจัดเก็บและจัดการข้อมูล: พิจารณาว่าคุณจะจัดเก็บและจัดการข้อมูลของคุณอย่างไร รวมถึงการสำรองข้อมูลที่จำเป็นหรือมาตรการรักษาความปลอดภัย

9. กำหนดเวลา: สร้างเส้นเวลาสำหรับโครงการวิจัยของคุณที่มีเหตุการณ์สำคัญและกำหนดเวลา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ให้เวลาเพียงพอสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)