คลังเก็บป้ายกำกับ: ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในบทที่ 3

ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในบทที่ 3

ความสำคัญของความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในบทที่ 3

ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญในบทที่ 3 ของการศึกษาวิจัย เนื่องจากสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงคุณภาพและความน่าเชื่อถือของการออกแบบและวิธีการวิจัย

ความถูกต้อง หมายถึง ขอบเขตที่การศึกษาวิจัยวัดสิ่งที่ตั้งใจจะวัด การศึกษาถือว่าใช้ได้หากสะท้อนแนวคิดหรือปรากฏการณ์ที่กำลังศึกษาได้อย่างถูกต้อง ความถูกต้องมีหลายประเภท ได้แก่ ความถูกต้องตามโครงสร้าง ความถูกต้องภายใน และความถูกต้องภายนอก

ความน่าเชื่อถือ หมายถึง ความสม่ำเสมอและความมั่นคงของการศึกษาวิจัย การศึกษาจะถือว่าเชื่อถือได้หากให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอเมื่อทำซ้ำ ความน่าเชื่อถือมีหลายประเภท ได้แก่ ความน่าเชื่อถือในการทดสอบซ้ำ ความน่าเชื่อถือระหว่างผู้ประเมิน และความสอดคล้องภายใน

ในบทที่ 3 สิ่งสำคัญคือต้องระบุความถูกต้องและความน่าเชื่อถือโดยการหารือเกี่ยวกับมาตรการที่ใช้เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของการออกแบบและวิธีการวิจัย ซึ่งอาจรวมถึงการอธิบายถึงวิธีการเลือกตัวอย่าง วิธีการพัฒนาและทดสอบวัสดุหรือเครื่องมือ และวิธีการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ

โดยรวมแล้ว การระบุความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในบทที่ 3 มีความสำคัญเนื่องจากช่วยให้มั่นใจได้ว่าการศึกษาวิจัยมีคุณภาพสูงและผลลัพธ์สามารถเชื่อถือได้

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

การแก้ไขบทที่ 3

รวมข้อเสนอแนะและการแก้ไขบทที่ 3

หลังจากจบบทที่ 3 ของการศึกษาวิจัยแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องขอความคิดเห็นจากผู้อื่น เช่น เพื่อนร่วมงานหรือที่ปรึกษา เพื่อให้แน่ใจว่าบทนั้นชัดเจน กระชับ และถูกต้อง การรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นสามารถช่วยระบุจุดอ่อนหรือช่องว่างในการออกแบบและวิธีการวิจัย และให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุง ในการรวมคำติชมและแก้ไขบทที่ 3 ให้พิจารณาขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ตรวจสอบข้อเสนอแนะอย่างรอบคอบและพิจารณาคำแนะนำหรือคำติชมแต่ละข้อ

2. พิจารณาว่าข้อเสนอแนะใดมีความเกี่ยวข้องและสำคัญที่สุดในการแก้ไข

3. แก้ไขบทตามความจำเป็นโดยคำนึงถึงข้อเสนอแนะที่ได้รับ

4. ทบทวนบทที่แก้ไขแล้วให้ชัดเจน รัดกุม และถูกต้อง

5. ขอความคิดเห็นเพิ่มเติมหากจำเป็น

โดยรวมแล้ว การรวมข้อเสนอแนะและการแก้ไขบทที่ 3 เป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการวิจัย เนื่องจากช่วยให้แน่ใจว่าบทนั้นมีคุณภาพสูง และการออกแบบและวิธีการวิจัยนั้นสมเหตุสมผล

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)