คลังเก็บป้ายกำกับ: ความน่าเชื่อถือของสิ่งที่ค้นพบ

ระเบียบวิธีวิจัยในงานวิจัยเชิงปริมาณ

ประโยชน์ของการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

มีประโยชน์หลายประการในการใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ:

1. ความเที่ยงธรรม: วิธีการวิจัยเชิงปริมาณได้รับการออกแบบมาเพื่อลดอิทธิพลของอคติส่วนตัวของผู้วิจัยที่มีต่อผลลัพธ์ ซึ่งหมายความว่าข้อมูลที่รวบรวมโดยใช้วิธีการเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีวัตถุประสงค์และเป็นกลาง

2. การจำลองแบบ: เนื่องจากวิธีการวิจัยเชิงปริมาณขึ้นอยู่กับขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติที่เคร่งครัด ผลการศึกษาที่ใช้วิธีเหล่านี้สามารถทำซ้ำได้โดยนักวิจัยคนอื่นๆ สิ่งนี้ทำให้สามารถทดสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของสิ่งที่ค้นพบได้

3. ขนาดตัวอย่างใหญ่: มักเป็นไปได้ที่จะศึกษาขนาดตัวอย่างใหญ่โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ สิ่งนี้ช่วยให้ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ทั่วไปมากขึ้นสำหรับประชากรในวงกว้าง

4. การวิเคราะห์ทางสถิติ: วิธีการวิจัยเชิงปริมาณมักเกี่ยวข้องกับการใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งช่วยให้นักวิจัยสามารถทดสอบสมมติฐานและสรุปผลได้ด้วยความมั่นใจในระดับสูง

5. ประสิทธิภาพ: วิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยทั่วไปมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีเชิงคุณภาพ เนื่องจากช่วยให้นักวิจัยสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมจำนวนมากได้ในระยะเวลาอันสั้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)