คลังเก็บป้ายกำกับ: ความพึงพอใจของผู้บริโภค

ทฤษฎีความพึงพอใจของผู้บริโภค

ทฤษฎีความพึงพอใจของผู้บริโภค

ทฤษฎีความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นแนวคิดทางจิตวิทยา ที่อธิบายว่าผู้บริโภคมีประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างไรตามทฤษฎีนี้ ความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการจากประสบการณ์จริง ที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นหากประสบการณ์จริงตรงหรือเกินความคาดหมายของผู้บริโภคก็จะรู้สึกพึงพอใจ หากประสบการณ์จริงต่ำกว่าความคาดหวังของผู้บริโภค ก็จะเกิดความรู้สึกไม่พอใจ โดยมีหลายปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค รวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ราคา ความพร้อมจำหน่าย และลักษณะส่วนบุคคลและสถานการณ์ของผู้บริโภค โดยทั่วไปความพึงพอใจของผู้บริโภคถูกมองว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของความสำเร็จโดยรวมของผลิตภัณฑ์หรือบริการ เนื่องจากลูกค้าที่พึงพอใจมีแนวโน้มที่จะใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่อไปและแนะนำให้ผู้อื่นใช้

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)