คลังเก็บป้ายกำกับ: งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

หากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่หามาไม่พอกับการอภิปรายผล

หากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่หามาไม่พอกับการอภิปรายผลต้องทำอย่างไร

หากมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอที่จะอภิปรายผลลัพธ์ อาจแสดงว่าขอบเขตของโครงการวิจัยของคุณแคบเกินไปหรือจำเป็นต้องมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจหัวข้อนี้อย่างถ่องแท้ ในกรณีนี้ สิ่งสำคัญคือต้องมีความโปร่งใสและซื่อสัตย์เกี่ยวกับข้อจำกัดของการวิจัยของคุณ และให้บริบทสำหรับผลลัพธ์ที่คุณมี

แนวทางหนึ่งคือการรับทราบข้อจำกัดและให้ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต ซึ่งอาจรวมถึงการระบุช่องว่างในวรรณกรรมที่มีอยู่ เสนอคำถามการวิจัยใหม่ หรือแนะนำวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติม

อีกวิธีหนึ่งคือการให้คำอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ในการวิจัยของคุณและเพื่อหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์ในบริบทของการวิจัยก่อนหน้านี้ในหัวข้อ สิ่งนี้สามารถช่วยให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลการวิจัยและเพื่อเน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมของการวิจัยของคุณ

คุณยังสามารถพิจารณารูปแบบการรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังทำการสำรวจ คุณอาจใช้วิธีการเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์หรือการสังเกตเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเป็นกระบวนการต่อเนื่องและงานของคุณอาจเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการศึกษาในอนาคต การวิจัยของคุณอาจไม่ได้ให้คำตอบทั้งหมด แต่ก็ยังสามารถนำไปสู่ความเข้าใจโดยรวมของหัวข้อได้

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)