คลังเก็บป้ายกำกับ: ทฤษฎีความคาดหวัง

ทฤษฎีแรงจูงใจ

ทฤษฎีแรงจูงใจ 

ทฤษฎีแรงจูงใจคือการศึกษาว่าอะไรที่ผลักดันให้คนมีพฤติกรรมบางอย่างและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายบางอย่าง มันเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจปัจจัยทางจิตวิทยาและอารมณ์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการระบุแรงผลักดันและความต้องการพื้นฐานที่กระตุ้นให้ผู้คนดำเนินการ

มีทฤษฎีแรงจูงใจที่แตกต่างกันมากมาย ซึ่งแต่ละทฤษฎีมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสิ่งที่กระตุ้นผู้คนและวิธีกระตุ้นให้พวกเขาทำตามเป้าหมาย ทฤษฎีที่มีอิทธิพลมากที่สุดบางส่วน ได้แก่ :

  1. ลำดับขั้นความต้องการของ Maslow: ทฤษฎีนี้พัฒนาโดย Abraham Maslow เสนอว่าผู้คนมีแรงจูงใจจากลำดับขั้นของความต้องการที่เริ่มต้นจากความต้องการพื้นฐานทางสรีรวิทยาและดำเนินไปสู่การทำให้เป็นจริงด้วยตนเอง
  2. ทฤษฎีการกำหนดใจตนเอง: ทฤษฎีนี้พัฒนาโดย Edward Deci และ Richard Ryan เสนอว่าผู้คนมีแรงจูงใจจากความต้องการพื้นฐานทางจิตวิทยาสามประการ ได้แก่ ความเป็นอิสระ ความสามารถ และความสัมพันธ์
  3. ทฤษฎีความคาดหวัง: ทฤษฎีนี้พัฒนาโดย Victor Vroom เสนอว่าผู้คนมีแรงจูงใจจากความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการกระทำและความพยายามที่พวกเขาจะต้องทุ่มเทเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
  4. ทฤษฎีการรับรู้ตนเอง: ทฤษฎีนี้พัฒนาโดยแดริล เบม เสนอว่าแรงจูงใจของผู้คนได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ตนเองและความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถและเป้าหมายของตนเอง
  5. ทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย: ทฤษฎีนี้พัฒนาโดย Edwin Locke และ Gary Latham เสนอว่าผู้คนมีแรงจูงใจจากเป้าหมายที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และท้าทาย และกระบวนการตั้งและการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้สามารถเป็นแหล่งแรงจูงใจที่สำคัญ

ทฤษฎีแรงจูงใจเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำความเข้าใจและทำนายพฤติกรรมของมนุษย์ และสำหรับการพัฒนากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนทำตามเป้าหมายของตน มีการใช้ในหลากหลายสาขา รวมถึงจิตวิทยา การศึกษา ธุรกิจ และกีฬา เพื่อช่วยให้ผู้คนบรรลุศักยภาพสูงสุดและเปลี่ยนแปลงชีวิตในเชิงบวก

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ทฤษฎีความคาดหวัง

ทฤษฎีความคาดหวัง

ทฤษฎีความคาดหวังเป็นทฤษฎีที่อธิบายว่าการสร้างความคาดหวัง เกี่ยวกับผลตอบแทนในอนาคตจากการลงทุนตามราคาปัจจุบันได้อย่างไร ตามทฤษฎีนี้ราคาของสินทรัพย์สะท้อนความคาดหวังโดยรวมของตลาดเกี่ยวกับผลตอบแทนในอนาคต หากการตลาดคาดว่าสินทรัพย์จะสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นในอนาคต ราคาของสินทรัพย์ก็จะสูงขึ้น หากตลาดคาดหวังผลตอบแทนที่ต่ำกว่า ราคาก็จะต่ำลงมีหลายปัจจัยที่สามารถมีอิทธิพลต่อความคาดหวังของนักลงทุนเกี่ยวกับผลตอบแทนในอนาคตจากการลงทุน ซึ่งรวมถึงประสิทธิภาพในอดีตของสินทรัพย์ สถานะโดยรวมของเศรษฐกิจ และการรับรู้ความเสี่ยงของการลงทุน ทฤษฎีความคาดหวังแนะนำว่านักลงทุนจะมีแนวโน้มที่จะลงทุนในสินทรัพย์หากคาดหวังว่าสินทรัพย์จะสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นในอนาคตทฤษฎีความคาดหวังมักจะใช้เพื่ออธิบายพฤติกรรมของตลาดการเงิน และสามารถใช้เพื่อช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการลงทุนอย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคตนั้นไม่สามารถรับประกันได้ว่ามีความมั่นคง เพราะอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ มากมาย ดังนั้นนักลงทุนจึงควรพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)