คลังเก็บป้ายกำกับ: นำเสนอด้วย power point

สรุปของผลการวิจัยเสนอด้วย power point

สรุปผลการวิจัยเพื่อทำ power point ทำอย่างไรบ้าง และต้องเสนอเนื้อหาใดบ้าง

การสร้างบทสรุปของผลการวิจัยในการนำเสนอด้วยจุดไฟเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแบ่งปันผลการวิจัยของโครงการวิจัยกับผู้อื่น ขั้นตอนการสร้างสรุปผลการวิจัยในรูปแบบการนำเสนอด้วยพาวเวอร์พอยต์มีหลายขั้นตอนดังนี้

  1. ระบุข้อค้นพบที่สำคัญ: ขั้นตอนแรกคือการระบุข้อค้นพบที่สำคัญของโครงการวิจัย ซึ่งอาจรวมถึงการระบุรูปแบบและหัวข้อในข้อมูล ตลอดจนผลลัพธ์หรือข้อสรุปที่สำคัญใดๆ ที่ได้มาจากข้อมูล
  2. จัดระเบียบข้อมูล: เมื่อพบข้อค้นพบหลักแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการจัดระเบียบข้อมูลอย่างมีเหตุผลและสอดคล้องกัน ซึ่งอาจรวมถึงการจัดกลุ่มสิ่งที่ค้นพบที่คล้ายกันเข้าด้วยกัน หรือการจัดระเบียบข้อมูลตามลำดับเวลาหรือหัวข้อ
  3. สร้างเทมเพลต power point: ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างเทมเพลต power point ที่จะใช้ในการนำเสนอผลการวิจัย เทมเพลตนี้ควรมีสไลด์ชื่อเรื่อง สไลด์แนะนำ สไลด์สำหรับการค้นหาคีย์แต่ละรายการ และสไลด์สรุป
  4. เตรียมเนื้อหาสำหรับแต่ละสไลด์: เมื่อสร้างเทมเพลตแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมเนื้อหาสำหรับแต่ละสไลด์ ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มข้อความ รูปภาพ แผนภูมิ และตารางลงในสไลด์ เนื้อหาควรชัดเจน กระชับ และเข้าใจง่าย
  5. ตรวจสอบและแก้ไข: ขั้นตอนต่อไปคือการทบทวนและแก้ไขงานนำเสนอพาวเวอร์พอยต์ ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการสะกดคำ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกนำเสนอในลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผลและสอดคล้องกัน
  6. ฝึกฝนการนำเสนอ: ขั้นตอนสุดท้ายคือการฝึกฝนการนำเสนอ ซึ่งอาจรวมถึงการซ้อมการนำเสนอหน้ากระจก หรือนำเสนองานให้กับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนกลุ่มเล็กๆ
  7. ส่งงานนำเสนอ: ขั้นตอนสุดท้ายคือการส่งงานนำเสนอไปยังผู้ชมเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อน การประชุม หรือการประชุมสาธารณะ

โดยสรุปแล้ว การสร้างบทสรุปของผลการวิจัยในการนำเสนอด้วย power point นั้นเกี่ยวข้องกับการระบุข้อค้นพบที่สำคัญ การจัดระเบียบข้อมูล การสร้างเทมเพลต power point การเตรียมเนื้อหาสำหรับแต่ละสไลด์ การทบทวนและแก้ไขการนำเสนอ การฝึกการนำเสนอ ผู้ชมที่ตั้งใจไว้ บริการที่ดีสำหรับลูกค้าที่จะใช้สำหรับโครงการวิจัยของพวกเขาคือบริการที่สามารถให้คำแนะนำในการสร้างงานนำเสนอ power point และช่วยให้แน่ใจว่างานนำเสนอมีความชัดเจน กระชับ และเข้าใจง่าย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)