คลังเก็บป้ายกำกับ: ปฏิบัติตามแนวทาง TDC

ขั้นตอนการจัดการไฟล์วิทยานิพนธ์ก่อนลง TDC

ขั้นตอนการจัดการไฟล์วิทยานิพนธ์ วิจัย และบทความ ก่อนลงฐานข้อมูล TDC (ThaiLIS Digital Collection)

ต่อไปนี้เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปบางประการในการจัดระเบียบไฟล์วิทยานิพนธ์ งานวิจัย หรือบทความของคุณก่อนที่จะอัปโหลดไปยังฐานข้อมูล TDC:

 1. ตรวจสอบว่าไฟล์ของคุณอยู่ในรูปแบบที่รองรับ (เช่น PDF, Word หรือข้อความ)
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ของคุณมีป้ายกำกับชื่องานและชื่อของคุณในฐานะผู้เขียนอย่างถูกต้อง
 3. รวมข้อมูลที่จำเป็น เช่น คำหลัก บทคัดย่อ และวันที่ตีพิมพ์
 4. จัดกลุ่มไฟล์ที่เกี่ยวข้อง (เช่น รูปภาพ ตาราง และตัวเลข) เข้าด้วยกันและติดป้ายกำกับให้ชัดเจน
 5. บีบอัดไฟล์เป็นไฟล์เก็บถาวร .zip หรือ .rar ไฟล์เดียวก่อนที่จะอัปโหลดไปยังฐานข้อมูล TDC
 6. ปฏิบัติตามแนวทางการส่งและข้อกำหนดของฐานข้อมูล TDC

โปรดทราบว่าฐานข้อมูล TDC อาจมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับรูปแบบไฟล์ ขนาด และการจัดระเบียบ ดังนั้นจึงควรศึกษาหลักเกณฑ์ของฐานข้อมูลก่อนที่จะอัปโหลดไฟล์ของคุณ ดังนี้

 1. รูปแบบไฟล์: ฐานข้อมูล TDC อาจมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับรูปแบบไฟล์ของวิทยานิพนธ์ งานวิจัย หรือบทความที่ท่านจะส่ง ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจยอมรับเฉพาะเอกสาร PDF หรือ Word อย่าลืมตรวจสอบหลักเกณฑ์และแปลงไฟล์ของคุณหากจำเป็น
 2. การตั้งชื่อไฟล์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดป้ายกำกับไฟล์ของคุณด้วยชื่อผลงานและชื่อของคุณในฐานะผู้แต่ง ซึ่งจะช่วยให้ฐานข้อมูลสามารถแคตตาล็อกและจัดทำดัชนีงานของคุณได้อย่างถูกต้อง ทำให้ผู้อื่นสามารถค้นหาและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
 3. ข้อมูลเมตา: ข้อมูลเมตาคือข้อมูลเกี่ยวกับงานของคุณ เช่น คำสำคัญ บทคัดย่อ และวันที่ตีพิมพ์ ข้อมูลนี้ช่วยให้ฐานข้อมูลเข้าใจเนื้อหาของงานของคุณ และทำให้ผู้อ่านที่มีศักยภาพสามารถค้นพบฐานข้อมูลได้มากขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รวมข้อมูลเมตาที่จำเป็นทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ของฐานข้อมูล TDC
 4. การจัดกลุ่มไฟล์: หากคุณมีไฟล์ที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปภาพ ตาราง และตัวเลข ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานของคุณ อย่าลืมจัดกลุ่มไฟล์เหล่านั้นเข้าด้วยกันและติดป้ายกำกับให้ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้ฐานข้อมูลเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างไฟล์ต่างๆ และแสดงได้อย่างถูกต้อง
 5. การบีบอัดไฟล์: เพื่อให้กระบวนการอัปโหลดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอแนะนำให้บีบอัดไฟล์ทั้งหมดของคุณเป็นไฟล์เก็บถาวรไฟล์เดียว เช่น .zip หรือ .rar ก่อนที่จะอัปโหลดไปยังฐานข้อมูล TDC
 6. ปฏิบัติตามแนวทาง TDC: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามแนวทางการส่งและข้อกำหนดของฐานข้อมูล TDC สิ่งนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่างานของคุณได้รับการจัดหมวดหมู่ จัดทำดัชนี และทำให้ผู้อื่นใช้งานได้อย่างเหมาะสมในรูปแบบและลักษณะที่ฐานข้อมูล TDC ต้องการ

โปรดทราบว่าข้อมูลข้างต้นเป็นแนวทางทั่วไป ฐานข้อมูล TDC อาจมีข้อกำหนดและขั้นตอนเฉพาะที่ต้องปฏิบัติตาม ดังนั้นจึงควรศึกษาแนวทางปฏิบัติของฐานข้อมูลก่อนอัปโหลดไฟล์ของคุณ