คลังเก็บป้ายกำกับ: ประกาศลิขสิทธิ์

วิธีตรวจสอบลิขสิทธิ์รูปภาพในการเขียนหนังสือขอตำแหน่งทางวิชาการ หรือหนังสือตำราวิชาการ

เมื่อเขียนจดหมายขอตำแหน่งทางวิชาการหรือหนังสือเรียน สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่ารูปภาพที่ใช้ในจดหมายมีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง ซึ่งหมายความว่าบุคคลที่ใช้ภาพได้รับอนุญาตที่จำเป็นในการใช้ภาพนั้น และภาพนั้นไม่ได้ถูกใช้ในลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ถือลิขสิทธิ์

วิธีหนึ่งในการตรวจสอบลิขสิทธิ์ของรูปภาพคือการค้นหารูปภาพแบบย้อนกลับ ซึ่งทำได้โดยใช้เครื่องมือค้นหา เช่น Google รูปภาพ และอัปโหลดรูปภาพหรือระบุ URL ของรูปภาพ จากนั้นเสิร์ชเอ็นจิ้นจะส่งคืนอินสแตนซ์ของรูปภาพที่ได้รับการจัดทำดัชนีบนอินเทอร์เน็ต วิธีนี้จะช่วยในการพิจารณาว่ารูปภาพนั้นถูกใช้ในทางที่ละเมิดสิทธิ์ของผู้ถือลิขสิทธิ์ หรือรูปภาพนั้นถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่

อีกวิธีในการตรวจสอบลิขสิทธิ์ของภาพคือการมองหาประกาศลิขสิทธิ์หรือลายน้ำบนภาพ โดยทั่วไปจะเป็นสัญลักษณ์หรือข้อความขนาดเล็กที่ระบุว่ารูปภาพได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ หากภาพไม่มีประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือลายน้ำ ภาพนั้นอาจไม่ได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ หรือภาพนั้นอาจเป็นสาธารณสมบัติ

นอกจากนี้ เราสามารถตรวจสอบลิขสิทธิ์ของรูปภาพได้โดยปรึกษากับเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรง สามารถทำได้โดยติดต่อบุคคลหรือองค์กรที่ถือลิขสิทธิ์และขออนุญาตใช้ภาพ สิ่งนี้ยังสามารถให้โอกาสในการหารือเกี่ยวกับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเฉพาะที่อาจนำไปใช้การใช้รูปภาพ เช่น ข้อกำหนดด้านเครดิตหรือการแสดงที่มา

นอกจากนี้ยังควรกล่าวถึงด้วยว่าภาพบางภาพได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons ซึ่งหมายความว่าสามารถใช้ในบางวิธีได้ ตราบใดที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของใบอนุญาต ใบอนุญาตเหล่านี้สามารถพบได้บนเว็บไซต์ของผู้ถือลิขสิทธิ์หรือผ่านการค้นหาภาพย้อนกลับ

โดยสรุป ในการเขียนจดหมายขอตำแหน่งทางวิชาการหรือหนังสือเรียน สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่ารูปภาพที่ใช้ในจดหมายมีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง วิธีหนึ่งในการตรวจสอบลิขสิทธิ์ของรูปภาพคือการค้นหารูปภาพแบบย้อนกลับ อีกวิธีหนึ่งคือการมองหาประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือลายน้ำบนรูปภาพ และอีกวิธีหนึ่งคือการปรึกษาเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรง นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบว่ารูปภาพได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons หรือไม่ ด้วยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาพที่ใช้ในจดหมายมีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง บุคคลที่เขียนจดหมายสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ และมั่นใจได้ว่าพวกเขากำลังใช้ภาพในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสม 

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ขั้นตอนการระบุความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานด้ก่อนลงฐานข้อมูล TDC

ขั้นตอนการระบุความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานด้วยการจัดทำลายน้ำ ก่อนลงฐานข้อมูล TDC (ThaiLIS Digital Collection)

การจัดทำลายน้ำเป็นเทคนิคหนึ่งที่สามารถใช้เพื่อระบุความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของผลงานก่อนที่จะเข้าสู่ฐานข้อมูลของ TDC หลักเกณฑ์ทั่วไปบางประการสำหรับการใส่ลายน้ำในงานของคุณมีดังนี้

 1. สร้างลายน้ำเฉพาะ: ลายน้ำเป็นเครื่องหมายที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นซึ่งฝังอยู่ในภาพดิจิทัล วิดีโอ หรือเสียง เพื่อระบุเจ้าของลิขสิทธิ์ของผลงาน ลายน้ำสามารถสร้างได้โดยใช้ซอฟต์แวร์พิเศษหรือบริการออนไลน์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ชื่อของคุณ ชื่อผลงานของคุณ และวันที่เผยแพร่ในลายน้ำ เพื่อทำให้ไม่ซ้ำใครและระบุได้ง่าย
 2. ฝังลายน้ำในชิ้นงาน: เมื่อสร้างลายน้ำแล้ว จะต้องฝังลงในผลงานด้วยวิธีที่ไม่สามารถลบออกได้ง่ายๆ ซึ่งสามารถทำได้โดยการเพิ่มลายน้ำเป็นข้อความหรือรูปภาพที่มองเห็นได้ในผลงาน หรือโดยการฝังลงในข้อมูลเมตาของไฟล์ คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือออนไลน์เพื่อฝังลายน้ำลงในงาน
 3. บันทึกสำเนาของงานที่มีลายน้ำ: สิ่งสำคัญคือต้องเก็บสำเนาของงานที่มีลายน้ำไว้เพื่อบันทึกของคุณเอง ในกรณีที่ไฟล์ต้นฉบับสูญหายหรือลายน้ำถูกลบออก
 4. ส่งงานที่มีลายน้ำไปยังฐานข้อมูล TDC: สุดท้าย ส่งงานที่มีลายน้ำไปยังฐานข้อมูล TDC พร้อมด้วยข้อมูลเมตาที่จำเป็น เช่น คำหลัก บทคัดย่อ และวันที่ตีพิมพ์ สิ่งนี้จะช่วยให้ฐานข้อมูล TDC เข้าใจเนื้อหาของงานของคุณ และทำให้ผู้อ่านที่มีศักยภาพสามารถค้นพบมันได้มากขึ้น

โปรดทราบว่าฐานข้อมูล TDC อาจมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับลายน้ำ เช่น ขนาดและตำแหน่งของลายน้ำ ดังนั้น ทางที่ดีควรศึกษาหลักเกณฑ์ของฐานข้อมูลก่อนส่งงานของคุณ นอกจากนี้ คุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศของคุณ ลายน้ำไม่ได้ใช้แทนการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย แต่เป็นเพียงมาตรการเพิ่มเติมในการปกป้องผลงานของคุณ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

วิธีตรวจสอบลิขสิทธิ์รูปภาพในการเขียขอตำแหน่งทางวิชาการ

วิธีตรวจสอบลิขสิทธิ์รูปภาพในการเขียนหนังสือขอตำแหน่งทางวิชาการ หรือหนังสือตำราวิชาการ

ในการตรวจสอบลิขสิทธิ์ของภาพในการเขียนหนังสือขอตำแหน่งทางวิชาการหรือหนังสือเรียนสามารถดำเนินการได้ดังนี้

 1. ตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพ: ตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพ เช่น เว็บไซต์หรือสิ่งพิมพ์ที่พบภาพนั้น เพื่อดูว่าภาพนั้นมีป้ายกำกับชัดเจนว่ามีลิขสิทธิ์หรือเป็นสาธารณสมบัติหรือไม่
 2. ตรวจสอบประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์: มองหาประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์บนหรือใกล้กับรูปภาพหรือในข้อมูลเมตาของไฟล์รูปภาพ
 3. มองหาใบอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์: ตรวจสอบว่ารูปภาพมีใบอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์หรือไม่ ซึ่งระบุว่าสามารถใช้และแชร์รูปภาพได้อย่างไร
 4. ตรวจสอบเจ้าของลิขสิทธิ์: ระบุเจ้าของลิขสิทธิ์ของภาพ ซึ่งโดยปกติจะเป็นบุคคลหรือองค์กรที่สร้างภาพ
 5. ตรวจสอบว่ารูปภาพเป็นสาธารณสมบัติหรือไม่: ตรวจสอบว่ารูปภาพเป็นสาธารณสมบัติหรือไม่ ซึ่งหมายความว่ารูปภาพนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์และสามารถนำไปใช้ได้อย่างอิสระ
 6. ตรวจสอบสิทธิ์: หากภาพมีลิขสิทธิ์ ให้ติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อขออนุญาตใช้ภาพ
 7. ใช้รูปภาพปลอดค่าลิขสิทธิ์: ใช้รูปภาพปลอดค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งสามารถใช้ได้โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาต
 8. ใช้รูปภาพแบบเปิด: ใช้รูปภาพแบบเปิดซึ่งมีให้ใช้งานและแชร์ได้ฟรี
 9. เก็บบันทึก: เก็บบันทึกการวิจัยของคุณและสถานะลิขสิทธิ์ของภาพที่คุณใช้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์

โดยสรุปแล้ว การตรวจสอบลิขสิทธิ์ของรูปภาพในการเขียนจดหมายขอตำแหน่งทางวิชาการหรือตำราทางวิชาการนั้นเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบแหล่งที่มาของรูปภาพ ประกาศลิขสิทธิ์ ใบอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ เจ้าของลิขสิทธิ์ สถานะสาธารณสมบัติ การขออนุญาต การใช้แบบปลอดค่าลิขสิทธิ์ รูปภาพ รูปภาพเปิดการเข้าถึง และการเก็บบันทึก

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)