คลังเก็บป้ายกำกับ: ประเมินสภาพคล่องของการลงทุน

การทำวิจัยแผนธุรกิจด้วย Payback Period

ค่า  Payback Period คืออะไร คิดอย่างไร มีประโยชน์อย่างไรในการทำวิจัยแผนธุรกิจ

ค่า  Payback Period หรือ ระยะเวลาคืนทุนเป็นเมตริกทางการเงินที่ใช้ในการประเมินเวลาที่ใช้สำหรับการลงทุนเพื่อชดเชยต้นทุนเริ่มต้น เป็นการวัดสภาพคล่องของการลงทุนที่ง่ายและเข้าใจได้ง่าย และมักใช้เพื่อเปรียบเทียบโอกาสการลงทุนต่างๆ

ในการคำนวณระยะเวลาคืนทุน คุณต้องหารเงินลงทุนเริ่มแรกด้วยกระแสเงินสดประจำปีที่เกิดจากการลงทุน ระยะเวลาคืนทุนคือจำนวนปีที่กระแสเงินสดสะสมจะไปถึงเงินลงทุนเริ่มแรก ระยะเวลาคืนทุนที่สั้นกว่าบ่งชี้ว่าผลตอบแทนจากการลงทุนเร็วกว่า และระยะเวลาคืนทุนที่ยาวกว่าบ่งชี้ว่าผลตอบแทนจากการลงทุนช้าลง

ระยะเวลาคืนทุนมีประโยชน์ในการวิจัยแผนธุรกิจเพราะช่วยในการประเมินสภาพคล่องของการลงทุน กล่าวคือ การลงทุนจะสร้างกระแสเงินสดได้เร็วเพียงใดเพื่อชดเชยเงินลงทุนเริ่มแรก เมตริกนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการประเมินการลงทุนที่มีความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงสูง เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการเปรียบเทียบสภาพคล่องของการลงทุนต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดที่คาดหวังหรือการเปลี่ยนแปลงในช่วงอายุของการลงทุน

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าระยะเวลาคืนทุนมีข้อจำกัดบางประการในการวัดความสามารถในการทำกำไรของการลงทุน ไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าตามเวลาของเงินหรือกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการลงทุนหลังจากระยะเวลาคืนทุน นอกจากนี้ยังไม่พิจารณาถึงความเสี่ยงหรือความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของการลงทุน ดังนั้นจึงไม่ควรใช้แยกกันเมื่อประเมินการลงทุน

โดยสรุป ระยะเวลาคืนทุนเป็นเมตริกทางการเงินที่ใช้ในการประเมินเวลาที่ใช้ในการลงทุนเพื่อชดเชยต้นทุนเริ่มต้น เป็นการวัดสภาพคล่องของการลงทุนที่ง่ายและเข้าใจได้ง่าย และมักใช้เพื่อเปรียบเทียบโอกาสการลงทุนต่างๆ มีประโยชน์ในการค้นคว้าแผนธุรกิจเพราะช่วยในการประเมินสภาพคล่องของการลงทุน กล่าวคือ การลงทุนจะสร้างกระแสเงินสดได้เร็วเพียงใดเพื่อชดเชยเงินลงทุนเริ่มแรก อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดบางประการในการวัดความสามารถในการทำกำไรของการลงทุน และไม่ควรใช้เดี่ยวๆ ในการประเมินการลงทุน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)