คลังเก็บป้ายกำกับ: ผู้มีอำนาจตัดสินใจ

กลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับผลการวิจัยไปยังผู้กำหนดนโยบายและผู้มีอำนาจตัดสินใจ

กลยุทธ์ในการสื่อสารผลการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้กำหนดนโยบายและผู้มีอำนาจตัดสินใจ

มีกลยุทธ์หลายอย่างที่นักวิจัยสามารถใช้เพื่อสื่อสารผลการวิจัยไปยังผู้กำหนดนโยบายและผู้มีอำนาจตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

สรุปผลการวิจัยที่สำคัญอย่างชัดเจนและรัดกุม: นักวิจัยควรนำเสนอผลการวิจัยที่สำคัญในลักษณะที่ชัดเจนและรัดกุม โดยเน้นข้อมูลที่สำคัญและเกี่ยวข้องมากที่สุด

ใช้ทัศนูปกรณ์: ทัศนูปกรณ์ เช่น แผนภูมิ กราฟ และตาราง สามารถช่วยให้เข้าถึงผลการวิจัยได้ง่ายขึ้นและเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ใช้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม: การให้ตัวอย่างที่ชัดเจนของวิธีการนำผลการวิจัยไปใช้ในสถานการณ์จริงสามารถช่วยทำให้การวิจัยมีความเกี่ยวข้องและมีความหมายมากขึ้นสำหรับผู้กำหนดนโยบายและผู้มีอำนาจตัดสินใจ

เน้นความหมายเชิงปฏิบัติ: นักวิจัยควรเน้นนัยเชิงปฏิบัติของผลการวิจัย โดยเน้นว่าพวกเขาสามารถแจ้งนโยบายและการตัดสินใจได้อย่างไร

ใช้ภาษาธรรมดา: นักวิจัยควรใช้ภาษาธรรมดาและหลีกเลี่ยงศัพท์แสงทางเทคนิค เนื่องจากจะทำให้สามารถเข้าถึงผลการวิจัยได้ง่ายขึ้นและเข้าใจได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ

มีส่วนร่วมในการสนทนา: นักวิจัยควรเปิดให้มีส่วนร่วมในการสนทนากับผู้กำหนดนโยบายและผู้มีอำนาจตัดสินใจ และยินดีที่จะตอบคำถามและชี้แจงปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

การปฏิบัติตามกลยุทธ์เหล่านี้ นักวิจัยสามารถสื่อสารผลการวิจัยของตนไปยังผู้กำหนดนโยบายและผู้มีอำนาจตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีที่ชัดเจน กระชับ และเกี่ยวข้องกับความต้องการของพวกเขา

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)