ป้ายกำกับ: ภาษาได้มาตรฐาน

วารสารที่ได้รับการพิจารณาว่ามีคุณภาพและได้รับการรับรองในดัชนีการอ้างอิงไทย (TCI) 1 จะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดย TCI ต่อไปนี้เป็นหลักเกณฑ์สำคัญที่วารสารต

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!