ป้ายกำกับ: มาตรฐานทางจริยธรรม

เกณฑ์สำหรับวารสารกลุ่มที่ 1 (TCI1) หรือวารสารที่ได้รับการรับรองคุณภาพโดย TCI เป็นมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้วารสารได้รับการพิจารณาเพื่อบรรจุในฐาน

มีข้อควรพิจารณาด้านจริยธรรมหลายประการที่นักวิจัยควรคำนึงถึงเมื่อทำการวิจัยเชิงปริมาณ การพิจารณาด้านจริยธรรมที่สำคัญที่สุดบางประการ ได้แก่ : 1. ความยิน

การใช้รูปแบบการอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญของการทบทวนวรรณกรรม การอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสมทำให้คุณสามารถให้เครดิตงานของผู้อื่นและ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!