ป้ายกำกับ: มีการจัดระเบียบที่ดี

เอกสารเฉพาะเรื่อง (thematic paper) คือ เอกสารการวิจัยประเภทหนึ่งที่มุ่งเน้นไปที่หัวข้อหรือหัวข้อเฉพาะ เอกสารนี้มักประกอบด้วยบทนำ เนื้อหาหลัก และบทสรุป

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!