คลังเก็บป้ายกำกับ: ยังไม่ชัดเจน

อาจารย์ที่ปรึกษาให้มาปรับปรุงที่มาและความสำคัญต้องแก้ไขอย่างไรให้ผ่าน

อาจารย์ที่ปรึกษาให้มาปรับปรุงที่มาและความสำคัญของปัญหาการวิจัยที่ยังไม่ชัดเจน ต้องขยายความอย่างไร มีวิธีคิดอย่างไรบ้างถึงจะแก้ไขให้ผ่าน

การขยายที่มาและความสำคัญของปัญหาการวิจัยอาจเป็นงานที่ท้าทาย แต่มีหลายวิธีในการเข้าถึง ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำเล็กน้อยเพื่อช่วยปรับปรุงความชัดเจนและความลึกของปัญหาการวิจัย:

  1. เข้าใจบริบทและภูมิหลังของปัญหาการวิจัย: สิ่งสำคัญคือต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับบริบทและภูมิหลังของปัญหาการวิจัย ซึ่งทำได้โดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ค้นคว้าประวัติของปัญหา และระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและมุมมองของพวกเขา
  2. ระบุความสำคัญของปัญหาในสาขา: การระบุความสำคัญของปัญหาการวิจัยในสาขาอย่างชัดเจนสามารถช่วยแสดงให้เห็นความสำคัญของปัญหาได้ สิ่งนี้สามารถทำได้โดยการเน้นว่าปัญหาการวิจัยจัดการกับปัญหาปัจจุบันหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในสาขานี้อย่างไร หรือโดยการแสดงให้เห็นว่าปัญหาการวิจัยนั้นก่อให้เกิดความก้าวหน้าของความรู้ในสาขานั้นอย่างไร
  3. ระบุความเกี่ยวข้องของปัญหากับสังคม: สิ่งสำคัญคือต้องแสดงให้เห็นว่าปัญหาการวิจัยเกี่ยวข้องกับสังคมอย่างไร และแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างไร ซึ่งทำได้โดยการระบุประโยชน์หรือการประยุกต์ใช้งานวิจัยที่เป็นไปได้และเน้นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัยต่อชุมชนหรือสังคม
  4. ใช้ภาษาที่ชัดเจนและกระชับ: การใช้ภาษาที่ชัดเจนและรัดกุมเมื่ออธิบายปัญหาการวิจัยสามารถช่วยปรับปรุงความชัดเจนได้ ซึ่งทำได้โดยการระบุคำถามหลักในการวิจัย วัตถุประสงค์ของการศึกษา และตัวแปรเฉพาะที่จะนำมาศึกษา นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์แสงหรือคำศัพท์ทางเทคนิคที่ผู้ชมอาจไม่คุ้นเคย
  1. ระบุช่องว่างของการวิจัย: การระบุช่องว่างในวรรณกรรมที่มีอยู่สามารถช่วยแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการวิจัยและความสำคัญของการวิจัย ซึ่งสามารถทำได้โดยการทบทวนวรรณกรรมและระบุส่วนที่ขาดการวิจัยหรือข้อค้นพบที่ขัดแย้งกัน
  2. พิจารณาความหมายเชิงปฏิบัติของการวิจัย: การพิจารณานัยเชิงปฏิบัติของการวิจัยสามารถช่วยแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องและความสำคัญ สิ่งนี้สามารถทำได้โดยการระบุประโยชน์ที่เป็นไปได้หรือการประยุกต์ใช้งานวิจัย เช่น การปรับปรุงนโยบายหรือแนวปฏิบัติ หรือการแก้ไขปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง
  3. ใช้กรอบทฤษฎี: การใช้กรอบทฤษฎีสามารถช่วยจัดเตรียมโครงสร้างที่ชัดเจนและมีเหตุผลสำหรับปัญหาการวิจัย และสามารถช่วยแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาโดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีและความรู้ที่มีอยู่แล้วในสาขานั้นๆ

สรุปได้ว่า การขยายที่มาและความสำคัญของปัญหาการวิจัยอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่ด้วยการทำความเข้าใจบริบทและภูมิหลังของปัญหา ระบุความเกี่ยวข้องและความสำคัญต่อสาขาวิชาและสังคม การใช้ภาษาที่ชัดเจนและกระชับ ระบุช่องว่างของการวิจัย การพิจารณา ความหมายเชิงปฏิบัติและการใช้กรอบทฤษฎีสามารถช่วยปรับปรุงความชัดเจนและความลึกของปัญหาการวิจัย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)