ป้ายกำกับ: ระบบภูมิคุ้มกัน

มีความสัมพันธ์อย่างมากระหว่างการออกกำลังกายกับการทำงานของภูมิคุ้มกันในผู้สูงอายุ การออกกำลังกายเป็นประจำช่วยปรับปรุงการทำงานของภูมิคุ้มกันและลดความเสี

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!