ป้ายกำกับ: ระบุทิศทางของความคล้ายคลึงกัน

ผลลัพธ์ของ IOC (Inverted Overlap Coefficient) เป็นการวัดความคล้ายคลึงกันระหว่างข้อมูลสองชุด เป็นตัววัดทางสถิติที่มีตั้งแต่ 0 ถึง 1 โดย 0 หมายถึงไม่มีก

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!