คลังเก็บป้ายกำกับ: ระบุสาเหตุของความไม่ถูกต้อง

หากผลการวิจัยใน SPSS ดูไม่ถูกต้อง

หากผลการวิเคราะห์วิจัยดูไม่ถููกต้อง ต้องพิจารณาดูอะไรบ้างใน spss

หากผลการวิจัยใน SPSS ดูไม่ถูกต้อง มีหลายสิ่งที่คุณสามารถตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุได้:

  1. ตรวจสอบค่าผิดปกติ: ค่าผิดปกติอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อผลการวิเคราะห์ คุณสามารถตรวจสอบค่าผิดปกติได้โดยดูที่ box plots, scatter plots หรือ histograms ของตัวแปรที่เป็นปัญหา
  2. ตรวจสอบค่าที่ขาดหายไป: ค่าที่ขาดหายไปอาจส่งผลต่อความถูกต้องของผลลัพธ์ คุณควรตรวจสอบค่าที่ขาดหายไปโดยใช้ตัวเลือก “ความถี่” ใน SPSS หรือโดยการค้นหาค่า “ไม่มี” หรือ “NA” ในข้อมูล
  3. ตรวจสอบข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูล: ข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลอาจส่งผลต่อความถูกต้องของผลลัพธ์ คุณควรตรวจสอบข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลโดยการเปรียบเทียบข้อมูลดิบกับข้อมูลใน SPSS หรือโดยใช้เทคนิคการตรวจสอบข้าม เช่น การป้อนข้อมูลสองครั้ง
  4. ตรวจสอบสมมติฐานของแบบจำลองทางสถิติ: แบบจำลองทางสถิติบางอย่างมีข้อสมมติฐานที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้แบบจำลองมีความถูกต้อง ตัวอย่างเช่น การถดถอยเชิงเส้นกำหนดให้ข้อมูลเป็นไปตามสมมติฐาน เช่น ความปกติ ความเป็นเส้นตรง และความเป็นเอกภาพ
  5. ตรวจสอบสมมติฐานของข้อมูล: การทดสอบทางสถิติบางอย่างมีข้อสมมติฐานที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้การทดสอบมีความถูกต้อง ตัวอย่างเช่น t-test กำหนดให้ข้อมูลเป็นไปตามสมมติฐาน เช่น ความปกติ ความแปรปรวนที่เท่ากัน และความเป็นอิสระ
  6. ตรวจสอบการแปลงข้อมูล: การแปลงข้อมูลสามารถปรับปรุงสมมติฐานของแบบจำลองทางสถิติและทำให้แม่นยำยิ่งขึ้น

โปรดทราบว่าผลการวิจัยอาจไม่ถูกต้องเสมอไป และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์และระบุสาเหตุของความไม่ถูกต้อง

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)