ป้ายกำกับ: รัน SEM ด้วย AMOS

เป็นไปได้ที่จะเชื่อมโยงค่าความแปรปรวนร่วม (COV) ของค่าความผิดพลาดของตัวแปรหนึ่ง (X) กับค่าความผิดพลาดของตัวแปรอื่น (Y) ในการวิเคราะห์การสร้างแบบจำลองส

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!