ป้ายกำกับ: ร่วมมือ

ในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามหลักการบางประการเพื่อให้นวัตกรรมนั้นมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ต่อไปนี้เป็นหลักการสำคัญ 6 ประการท

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!