คลังเก็บป้ายกำกับ: ลดคะแนนความคล้ายคลึงกัน

ไม่ผ่าน Turnitin เพราะมีคำซ้ำที่จำเป็นจะแก้ไขอย่างไร

หากตรวจสอบ Turnitin แล้วพบว่าที่ไม่ผ่าน เพราะมีคำซ้ำที่จำเป็นต้องมีในวิจัยมากเกินไปเช่น คำว่า “ตาราง จำนวน ร้อยละ พบว่า” จะแก้ไขอย่างไร

ถ้า Turnitin ได้รับการตรวจสอบและคะแนนความคล้ายคลึงกันสูงเนื่องจากคำหรือวลีซ้ำๆ ที่จำเป็นในการวิจัย เช่น ตาราง ตัวเลข หรือเปอร์เซ็นต์ มีสองสามวิธีในการแก้ไขปัญหาและลดคะแนนความคล้ายคลึงกัน

ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาบางประการที่ควรพิจารณา:

  1. ใช้คำพ้องความหมาย: แทนที่จะใช้คำหรือวลีซ้ำๆ ให้ลองใช้คำพ้องความหมายเพื่อเปลี่ยนภาษาและลดคะแนนความคล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้อรรถาภิธานหรือเครื่องมือค้นหาคำพ้องความหมาย
  2. ใช้ประโยคซ้ำ: ลองเปลี่ยนประโยคที่มีคำหรือวลีซ้ำๆ สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนโครงสร้างประโยคหรือใช้คำอื่นเพื่อสื่อความหมายเดียวกัน
  3. ใช้เครื่องหมายคำพูดแบบบล็อกเท่าที่จำเป็น: หากการวิจัยมีเครื่องหมายคำพูดโดยตรง ให้ใช้เท่าที่จำเป็นและเป็นบล็อกเล็กๆ วิธีนี้จะลดปริมาณข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะว่าคล้ายกัน
  4. เพิ่มการวิเคราะห์เพิ่มเติม: เพิ่มการวิเคราะห์เพิ่มเติมในการวิจัยและขยายข้อมูลที่นำเสนอ สิ่งนี้สามารถช่วยลดคะแนนความคล้ายคลึงกันได้โดยการเพิ่มเนื้อหาต้นฉบับและข้อมูลเชิงลึกให้กับงาน
  5. ตรวจสอบวลีทั่วไป: ใช้เครื่องมือตรวจสอบการลอกเลียนแบบหรือตรวจสอบข้อความด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบวลีทั่วไปที่ Turnitin ตั้งค่าสถานะว่าคล้ายกัน
  6. พิจารณาการจัดรูปแบบ: พิจารณาการจัดรูปแบบของกระดาษ หากคุณใช้รูปแบบเดียวกันกับกระดาษอื่น อาจถูกพิจารณาว่าเป็นการคัดลอกผลงาน

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือแม้ว่ากการแ้ไขปัญหาเหล่านี้สามารถช่วยลดคะแนนความคล้ายคลึงกันได้ แต่ก็ยังมีความสำคัญที่จะต้องแน่ใจว่าแหล่งที่มาทั้งหมดได้รับการอ้างอิงอย่างเหมาะสมและงานนั้นเป็นต้นฉบับ

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการใช้คำหรือวลีบางอย่างอาจจำเป็นสำหรับการวิจัยและอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในกรณีเหล่านี้ สิ่งสำคัญคือต้องมีการอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสมเพื่อแสดงว่าข้อความนั้นไม่ใช่ต้นฉบับและกำลังถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการวิจัย

โดยสรุป ถ้า Turnitin ได้รับการตรวจสอบและคะแนนความคล้ายคลึงกันสูงเนื่องจากคำหรือวลีซ้ำที่จำเป็นในการวิจัย มีวิธีแก้ไขหลายอย่างที่สามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและลดคะแนนความคล้ายคลึงกัน ซึ่งรวมถึงการใช้คำพ้องความหมาย การใช้ประโยคซ้ำ การใช้เครื่องหมายคำพูดแบบบล็อกเท่าที่จำเป็น การเพิ่มการวิเคราะห์ การตรวจหาวลีทั่วไป และการพิจารณาการจัดรูปแบบของเอกสาร สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าแหล่งที่มาทั้งหมดได้รับการอ้างอิงอย่างถูกต้องและงานนั้นเป็นต้นฉบับในขณะที่ทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)