ป้ายกำกับ: วัฒนธรรมสื่อ

ทฤษฎีการรู้เท่าทันสื่อหมายถึงแนวคิดและการปฏิบัติที่ใช้ในการอธิบายและทำความเข้าใจวิธีที่บุคคลมีส่วนร่วมและทำความเข้าใจกับข้อความและเทคโนโลยีของสื่อ ทฤษ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!