ป้ายกำกับ: วัดความคิดเห็น

มาตราส่วน Likert เป็นมาตราส่วนการให้คะแนนประเภทหนึ่งที่ใช้ในการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อวัดทัศนคติ ความเชื่อ และความคิดเห็น ตั้งชื่อตามนักประดิษฐ์ Rensis Li

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!