ป้ายกำกับ: วาทกรรมทางการเมือง

โซเชียลมีเดียมีผลกระทบอย่างมากต่อความคิดเห็นสาธารณะและวาทกรรมทางการเมืองในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เป็นเวทีสำหรับบุคคลและองค์กรในการแบ่งปันมุมมองและความค

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!