ป้ายกำกับ: วารสาร TCI 2

ในการสมัครตำแหน่งทางวิชาการที่คุณต้องตีพิมพ์ผลงานของคุณในวารสาร TCI 2 คุณจะต้องแสดงให้เห็นว่าคุณมีทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นในการผลิตงานวิจัยคุณภาพสู

วารสารที่ถือว่ามีคุณภาพดีและได้รับการรับรองในดัชนีการอ้างอิงไทย (TCI) 2 จะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดย TCI ต่อไปนี้เป็นหลักเกณฑ์สำคัญที่วารสารต้องปฏิบัติต

การเขียนบทความวิจัยเพื่อส่งวารสารที่รวมอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงไทย (TCI) จะต้องปฏิบัติตามแนวทางและมาตรฐานบางประการเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการย

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!